Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com AYUDAS CUOTAS SEMESTRALES | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICIO > Colegiación > Colegiación > ¿Como colegiarse?

AYUDAS CUOTAS SEMESTRALES


SOL·LICITUDS AJUTS A LA QUOTA COL·LEGIAL - TERMINI  TANCAT
Les sol·licituds estan subjectes a valoració de la Comissió Delegada (Junta Govern)

El COPEC, com a corporació professional que defensa i promociona als professionals de la pedagogia, i que se sustenta de les quotes col·legials, sensible a les diferents circumstàncies personals i professionals del col·lectiu col·legial, preveu AJUTS A LES QUOTES SEMESTRALS, amb quotes reduïdes per als col·legiats i col·legiades que es puguin trobar en situacions específiques. 

En aquest sentit, el 17/12/2022, la Junta de Govern, va revisar, actualitzar i aprovar NOUS AJUTS que se sumen als que ja estaven en marxa, quedant d’aquesta forma:

  • SITUACIÓ D’ATUR: ajut del 50% en la quota ordinària semestral. Acreditació Document del SOC (**)
  • SITUACIÓ ESPECIAL: ajut 50% en la quota ordinària semestral (valorat per la Comissió Delegada de la Junta Govern).
  • SITUACIÓ D’INVALIDESA 33% o més: ajut 20% en la quota ordinària semestral. Acreditació Grau d’invalidesa.
  • SITUACIÓ DE JUBILACIÓ: ajut del 65% en la quota ordinària, sent de caràcter anual abonant-se al gener. Acreditació Resolució/Certificació INSS.

PROCEDIMENT

  • A l’inici de cada semestre s’enviarà un correu als col·legiats/des per informar de les Quotes Reduïdes i el termini per sol·licitar-les.
  • Per a acollir-s’hi, cal fer la SOL·LICITUD indicant TIPUS D’AJUT i MOTIU de la sol·licitud, a través del formulari: https://www.pedagogs.cat/quota-reduida.asp?i=ca
  • La documentació acreditativa de la SITUACIÓ, s’ha d’enviar a copec.secretaria@pedagogs.cat 
  • Les sol·licituds estan subjectes a valoració de la Comissió Delegada (Junta Govern)

IMPORTANTE:

De acuerdo con los ESTATUTS Artículo 2.2.1 g) Derechos de los col·legiados/das no ejercientes: "Los drerechos de los colegiados/das no ejercientes son los mismos que los de los colegiados/das, a excepción hecha de aquellos que van vinculados al ejercicio y de aquellas diferencias que resulten de estos Estatutos o de los reglamentos que los vaya desplegando. Los pedagogos/as y psicopedagogos/as jubilados y los pedagogos/as y psicopedagogos/as en desempleo tendrán la consideración de colegiados/das no ejercientes."

Por la condición de NO EJERCIENTE que comporta la CUOTA DE DESEMPLEO, los colegiados/das acogidos a esta cuota NO TIENEN cobertura del Seguro Colectivo de Responsabilidad Civil del COPEC.

________________________

(**) DOCUMENTOS DEL SOC Y PLAZOS

Entrar en OFICINAS DE TRABAJO, introducir tu NIF y el PIN del SOC e ir a "Obtención de Informes" y escoger la primera opción.

Ver Oficinas de Trabajo del SOC

Fecha de publicación: 1/1/2023