Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COL·LABORACIÓ COPEC-UNIVERSITAT<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Universitats

COL·LABORACIÓ COPEC-UNIVERSITAT

Un dels objectius de la Junta de Govern 2014-2018, és la voluntat d’augmentar la col·laboració entre el COPEC i les Universitats catalanes. És així com, entre maig i juny d’enguany, des del Col·legi de Pedagogs Rosa Rodríguez, presidenta, i M. Concepció Torres, secretària, foren rebudes per les deganes i degans, i els seus equips, de les Facultats d’Educació que imparteixen el Grau de Pedagogia: 

·         ROSER BOIX, degana de la Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona

·         LUÍS MARQUÈS, degà de la Facultat Ciències de l’educació i Psicologia, Universitat Rovira i Virgili

·         JOSEP M. SERRA, degà de la Facultat d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona

·         NÚRIA GORGORIÓ, degana de la Facultat de Ciències de l'educació, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Trobades, on el COPEC, ha estat molt ben acollit i on s’han debatut i analitzat temes d'interès en un clima de cordialitat i de bona entesa per part dels degans i deganes, i els seus equips, i part per de la delegació del COPEC.

 

Dels temes tractats el COPEC comparteix amb els degans/deganes els contextos d'actuació professional del pedagog/a que té identificats: EDUCATIU, SOCIAL i EMPRESA, al voltant dels quals s'agrupen els àmbits on el pedagog/a exerceix. En aquest punt és destacable constatar que, d’una forma o altra, també els té identificats la universitat, valorant per ambdues parts la importància que hagi concordança entre la formació i l’exercici professional del pedagog/a.

Així mateix, el COPEC, informa que arran de la demanda de l’equip de deganat de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, la Junta de Govern, ha aprovat incorporar una categoria al PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY per als TGF i TFM del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Psicopedagogia, respectivament, que s'estrenarà en la convocatòria 2016. S’informa, també, que el CONSELL SOCIAL del COPEC del període 2014-2018, està format, d’entre altres, per col·legiats/des de les universitats que tenen un paper rellevant en la formació dels pedagogs i psicopedagogs, actualment aquest ens assessor del COPEC està elaborant un informe comparant els plans d’estudis de les 4 universitats catalanes.

Quant a augmentar la participació del COPEC en les Facultats d’Educació, es comenta diferents espais de participació en què el COPEC havia col·laborat, ja sia en consells assessors o en comissions ad hoc. En aquest punt, el COPEC, expressa la voluntat de participar en els espais que la Facultat tingui previst amb la finalitat d'aportar la visió de la professió en el mercat de treball. En aquest sentit el COPEC proposa crear una comissió interuniversitària amb les 4 universitats que imparteixen el Grau de Pedagogia i el COPEC on es pot compartir temes relacionats amb el Pràcticum, el Treball de Fi de Grau i els Plans d’Estudi, per posar uns exemples. La proposta té bona acollida i es preveu una primera trobada entre febrer i març.

En les trobades també es va parlar sobre l’impacte del RD 43/2015 i la llibertat de fer 3 anys de grau i 2 de Màster, en aquest sentit les deganes i degans van comentar que les universitats estan en ple debat i encara no s'ha pres cap decisió al respecte. El COPEC manifesta la voluntat que sigui 3+2 o es mantingui el 4+1, s'ha de garantir que el pedagog/a tindrà la formació necessària i de qualitat. Així mateix, sobre la hipotètica possibilitat de plantejar que passés a Màster, el COPEC manifesta que és un escenari que no contempla i que en cas que es plantegés s'hi deixaria la pell en defensa del Grau.

Un últim punt tractat fou el de les convalidacions, el COPEC ha demanat que les assignatures dels Màsters que estiguessin relacionats amb la pedagogia, fossin convalidades als pedagogs/gues. En aquest punt les 4 universitats han coincidit en què ja està previst una convalidació en els Màsters Oficials, tanmateix defensen que el nivell de contingut d’un Màster és superior al del Grau, per tant no té sentit convalidar-lo, sinó que és un aprofundiment del coneixement ja adquirit al Grau.

El COPEC valora molt positives aquestes trobades i agraeix la predisposició a què la Universitat i el Col·legi col·laborin plegats en benefici dels pedagogs i pedagogues i de la professió.


Pel curs vinent, està previst demanar reunions amb els degans de les Facultats d’Educació de les universitats que, sense fer el Grau de Pedagogia, sí fan el MÀSTER OFICIAL DE PSICOPEDAGOGIA i el del MÀSTER DE SECUNDÀRIA (especialitat Orientació), així com contactar amb els responsables d’estudis del GRAU DE PEDAGOGIA de la UNED a Catalunya.


Data de publicació: 6/7/2015