Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com INAUGURACIÓ DE L’ACTE DEL DIA DEL DOCENT | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Presidència > Parlaments actes

INAUGURACIÓ DE L’ACTE DEL DIA DEL DOCENT

Bona tarda, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, 5 d’octubre de 2020,  en l’acte del DIA DEL DOCENT, en el que volem posar en valor la tasca que fem els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues en el Sistema Educatiu. Tan dins com fora de l’escola, perquè la nostra tasca educativa i d’ensenyament/aprenentatge, va més enllà de les aules.  

Tan important és la feina que fa el PEDAGOG/A i PSICOPEDAGOG/A, en l’escola pública, concertada o privada, com Orientador/a en els Instituts i en els EAPS, com la que fan els tècnics d’educació dels Ajuntaments, que són el pont entre l’escola i la comunitat, abordant des de la proximitat les necessitats específiques de l’alumnat més vulnerable, i llurs famílies. I molt important es també la tasca dels gabinets, centres, despatxos.... (tinguin el nom que tinguin) pedagògics i psicopedagògics, que aborden de forma més especialitzada les necessitats educatives d’infants i adolescents.

En aquest sentit i per a què d’una vegada per totes ens traiem de sobre el dubte de si podem o no fer diagnòstics, vull destacar les funcions diagnòstiques que te el pedagog/a i el psicopedagog/a en els àmbits on intervé, però molt especialment en la detecció de les necessitats educatives, perquè per a identificar-les i prevenir-les, o per dissenyar un pla d’intervenció de millora, cal explorar, cal avaluar, en definitiva cal diagnosticar. Això sí en l’àmbit de la pedagogia, de la psicopedagogia i de l’educació. Us convido a consultar el document: FUNCIONS DEL/DE LA PEDAGOG/A1 i PSICOPEDAGOG/A2 EN UN CENTRE/GABINET/SERVEI PSICOPEDAGÒGIC

EL NOSTRE OBJECTE D’INTERVENCIÓ ÉS L’EDUCACIÓ I LES SEVES NECESSITATS. CAP DUBTE EN AIXÒ. 

Que ningú posi mai en dubte les nostres funcions dins dels Centres Educatius, estretament relacionada amb els docents, l’alumnat i les famílies. Així ho recull el DOCUMENT PER L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DELS CENTRES DE SECUNDÀRIA 2020-2021 del 6/8/2020.  Que ningú tingui dubtes de la nostra tasca de suport des de fora de l’escola. No tinguem cap complex i defensem els nostres drets arreu!!

Tinguem ben present que encara que moltes siguin les veus que parlin de pedagogia i en nom de la pedagogia. ELS ÚNICS LEGITIMATS PER A DESENVOLUPAR LA PROFESSIÓ SOM ELS PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES. 

Vull reconèixer la tasca de les escoles i de tots i totes els que li donen suport. Cada dia es una conquesta a la pandèmia per mantenir les escoles obertes.  

Salut i Pedagogia

Rosa Rodríguez Gascons
Presidenta

Data de publicació: 5/10/2020