Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com CARTA A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

CARTA A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > CARTA A LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES

Estimada presidenta, benvolguda Lourdes,

T’escric personalment per a transmetre’t la sorpresa que ens produeix com a professionals que compartim una mateixa arrel científica – la pedagogia- la política que des de l’organització professional de l’educació social s’està portant amb, precisament, els professionals de la nostra arrel comuna, és a dir, la pedagogia.

Des d’un bon principi, tots els col·legis oficials de pedagogia i psicopedagogia i per tant aquest Consell, ha entès, com crec que estaràs d’acord, que l’àmbit social necessita de professionals molt ben formats i millor valorats. Però la complexitat de l’àrea professional de la qual parlem, convindràs, que és complexa i variada. I aquesta és la raó per la qual és necessària la intervenció de diferents professionals de diferents disciplines. I així, des d’aquest Consell, ho hem entès i defensat, com era el vostre parer no fa molt temps. No obstant això, i per a la nostra sorpresa, observem que la vostra política ha virat molts graus, tants com poc, oblidar l’origen científic i tècnic de l’educació social i dels nostres col·legiats, magnífics professionals tots ells. I dic com a poc perquè s’ha arribat a recórrer judicialment, encara que sense èxit, la nostra inclusió en diferents concursos d’ocupació pública de serveis socials per part d’algun col·legi oficial d’educadors socials que a més defensaven la vostra incorporació.

És d’agrair les mostres de suport que els nostres professionals reben dels companys de l’educació social. Aquests companys que, diàriament, treballen junts amb l’objectiu final de complir amb els difícils objectius marcats. I em resulta molt gratificant que, fins i tot, via xarxes socials o directament al Consell, llegir les mostres de suport que, educadores i educadors socials em fan arriben expressant-me la necessària intervenció dels nostres col·legiats.

Fa uns dies, vaig tenir l’oportunitat de llegir el vostre document PER LA REGULARITZACIÓ DE LES PROFESSIONS DE SS, on, incomprensiblement, ni tan sols nomeneu la pedagogia, la qual cosa suposo que serà un error i que donareu suport a una VERITABLE REGULARITZACIÓ DE LES PROFESSIONS DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL on la pedagogia sigui present en igualtat de condicions de manera inclusiva i treballant conjuntament amb altres disciplines com sempre i com no podia ser d’una altra manera.

En definitiva, benvolguda Lourdes, estic segur, convençut, que tot es tracta d’un error i que en totes les CCAA els Col·legis Oficials d’Educadors i Educadores Socials defensaran la presència professional de la pedagogia com un element més de professionalitat i equips multidisciplinaris.

Sense més, desitjar-te el millor en aquest any, amb afecte

Enrique Castillejo i Gómez

President del Consell General de Col·legis Oficials de Pedagogs i Psicopedagogs

Data de publicació: 11/2/2022