Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COORDINACIÓ DEL BENESTAR I PROTECCIÓ DE L’ALUMNAT | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

COORDINACIÓ DEL BENESTAR I PROTECCIÓ DE L’ALUMNAT

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > COORDINACIÓ DEL BENESTAR I PROTECCIÓ DE L’ALUMNAT

COMUNICAT DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGOS DE ESPAÑA

Segons l’establert a l’article 35 de la Llei 8/2021, "tots els centres educatius on cursin estudis persones menors d’edat, independentment de la seva titularitat, hauran de tenir un coordinador o coordinadora de benestar i protecció de l’alumnat, que actuarà sota la supervisió de la persona que ostenti la direcció o titularitat del centre". Aquesta Llei orgànica estableix també que "les administracions educatives competents determinaran els requisits i les funcions que ha d’exercir el coordinador o coordinadora de benestar i protecció. Així mateix, determinaran si aquestes funcions han de ser exercides per personal ja existent al centre escolar o per nou personal".


Aquest Consejo General, MANIFESTA el següent:

1.- La protecció dels menors ha estat, és i serà objecte de profunda preocupació i ocupació de tots els centres escolars.

2.- Les funcions que estableix el marc legal actual són COMPETÈNCIA dels gabinets psicopedagògics i/o els departaments d’orientació.

3.- Reclamem al govern que compleixi amb les directrius i estàndards internacionals i assignant, segons aquest CONSELL GENERAL que ha sol·licitat diverses vegades, els recursos humans suficients per abordar tot l’espectre professional de la pedagogia i psicopedagogia educativa.

4.- Reclamem a aquest govern que abandoni el proteccionisme de l’intrusisme professional i professionalitzi l’orientació educativa i professional i l’educació inclusiva tal com la COMISSIÓ D’EDUCACIÓ de la Comunitat Europea aconsella als Estats membres i que Espanya no compleix, tal com reconeix la mateixa Comissió d'Educació europea i aquest Consell ha fet arribar al Ministeri d'Educació i Formació Professional.

5.- És, per tant, absolutament necessària la protecció del menor en tota la seva amplitud però per professionals adequats que vénen demostrant, malgrat l’enorme escassetat de recursos, un treball excepcional molt poques vegades reconeguts.

6.- Reclamem el Ministeri d’Universitats perquè regularitzi l’orientació educativa i professional i l’educació inclusiva amb les titulacions corresponents, pedagogia i psicopedagogia, tal com recull la Comissió d’Educació europea i que aquest Consell General li ha sol·licitat diverses vegades.

Data de publicació: 23/11/2021