Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com UNIVERSITATS I COL·LEGIS PROFESSIONALS DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA DEBATEN SOBRE EL PACTE EDUCATIU. | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

UNIVERSITATS I COL·LEGIS PROFESSIONALS DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA DEBATEN SOBRE EL PACTE EDUCATIU

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > > UNIVERSITATS I COL·LEGIS PROFESSIONALS DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA DEBATEN SOBRE EL PACTE EDUCATIU.

NOTA DE PREMSA

UNIVERSITATS I COL·LEGIS PROFESSIONALS DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA DEBATEN SOBRE EL PACTE EDUCATIU.

En el I Congrés de Política universitats i col·legis professionals de pedagogia i psicopedagogia, s’uneixen per a reclamar als dirigents polítics un PACTE EDUCATIU d’Estat que garanteixin l’estabilitat de les lleis educatives més enllà dels canvis de govern.

 • El Congrés reuneix prestigiosos experts de l’àmbit acadèmic que reflexionen i analitzen la situació de la legislació educativa a Espanya.
 • El Pacte Educatiu, tema principal del Congrés és abordat des de la Constitució, les realitats territorials i la formació del professorat.
 • Els Col·legis i pro- col·legis de Pedagogia i Psicopedagogia, reiteren el seu rol com a referents i veu de la professió pedagògica i fan un crit als pedagogs i psicopedagogs com a corresponsables de la defensa de la professió. 

Madrid, 10 de març de 2021,

El I Congrés de Política Educativa celebrat el 4 i 5 de març de 2021, organitzat pel Consell de Col·legis de Pedagogia i Psicopedagogia d’Espanya i la Universitat Complutense de Madrid, en col·laboració amb totes les facultats de pedagogia de les universitats espanyoles, s’ha celebrat en format telemàtic, després de ser posposat per la pandèmia. S’han reunit a 30 ponents de l’àmbit acadèmic i professional que, a partir del PACTE EDUCATIU com a eix central del Congrés, van analitzar, debatre i reflexionar en la necessitat de buscar consens mínims que garanteixin la coherència i estabilitat en les lleis educatives, més enllà dels canvis de govern.

En la inauguració, el degà de la Facultat d’Educació de la UCM, Dr. Gonzalo Jover, va exposar que ’’L’educació és política, i la pedagogia també, i té que veure amb la vida, el que hem de saber és quin estil de vida volem.’'també, Enrique Castillejo, president del Consell General dels Col·legis Oficials de Pedagogs i Psicopedagogs d’Espanya, va posar de manifest que ’’La unió del món acadèmic i professional és la baula que faltava per a posar la pedagogia en el centre del debat educatiu.’’

S’inicia el debat amb EL PACTE EDUCATIU DES DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, amb l’objectiu d’aprofundir en les possibles causes que ho impedeixen. Es va comptar com a ponent principal a D. Antonio Viñao catedràtic de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Múrcia, que va analitzar les lleis educatives des de la transició, el debat posterior hi va haver reflexions com:

 • ’’L’educació és federal, però la constitució és confusa amb relació a les competències estatals i les de les CCAA’'Dr. J.M Fernández.
 • ’’El pacte educatiu d’estat és l’objectiu a millorar, però pel camí hi ha molts èxits i acords a consolidar, és el sentit pedagògic del Pacte’'Dr. Ramón López.
 • ’’No és el mateix l’autonomia del docent que l’autonomia del centre on es deriven altres coses com el Projecte de Centre...’'Dra. Patricia Villamor.
 • ’’En el Pacte d’Educació s’ha de buscar acords en continguts tècnics i pedagògics.’'Dr. Viñao.
Va seguir el complex debat sobre PACTE EDUCATIU I ESTRUCTURES TERRITORIALS, on la Dra M. Concepció Gómez-Ocaña, professora titular d’Educació de la Universitat de València va analitzar les Competències compartides entre l’Estat i Comunitats Autònomes, el debat generat ens va deixar aportacions com:

 • ’’Es necessita un mínim de 10 anys perquè una llei es pugui assentar. El CV està tan detallat que no deix espai per a la creativitat dels mestres.’'Dra. Gómez-Ocaña.
 • ’’Realitzar un Pacte Educatiu a partir d’un CV nacional que es pugui adaptar a cada CCAA, és un model on s’aplica amb èxit en altres països.’'Dra. Encarnación Sánchez.
 • ’’Com no hi ha acord estatal no pot haver-hi pacte. S’ha de denunciar aquesta incompetència cap a l’educació i crear xarxes de professors per generar els consensos necessaris entre les CCAA.’'Dr. Joaquín Garín. 
 • S’ha de tenir una visió global de la planificació, no només s’ha d’atendre les necessitats sentides i expressades dels centres, sinó les necessitats considerades.’'Dr. Miquel F. Oliver
 • ’’Què hem de dir dels professionals per a un Pacte Educatiu?’'’’Què és l’essencial en matèria educativa en un territori?’'Dr. Fco. Javier Jiménez
El segon dia de Congrés comença amb un debat professional sobre EL PAPER DELS COL·LEGIS OFICIALS EN L’EFICIÈNCIA DEL SISTEMA, donant veu als Col·legis i precol·legis professionals de Pedagogia i Psicopedagogia, que posa de manifest:

 • ’’Necessitem Col·legis professionals forts per a donar veu i defendre als pedagogs i psicopedagogs, s’ha de donar suport a les iniciatives per a donar visibilitat a la professió’'D. José Taboada president de COAPYPE
 • ’’Estem treballant en la iniciativa precol·legi de pedagogs i psicopedagogs i ens sentim molt recolzats per altres Col·legis i pel consell, per defendre la nostra professió pedagògica.’'Dª Cristina García presidenta de COPYPRM
 • ’’Hi ha il·lusió en aquesta iniciativa procol·legi de Galícia i moltes necessitats dels pedagogs/gues per donar resposta, però la societat hauria de tenir més demanda cap a nosaltres.’'Carlos Valera vocal de la iniciativa COPEGAL.
 • ’’Ens hem de posicionar com a pedagogs i pedagogues davant del canvi social, no tots els canvis són millores per a la societat.’’  Dra Aida Valero, presidenta del PROCOLPED.
 • ’’Els col·legis professionals seguim i comentem ens les convocatòries públiques que exclouen als pedagogs i psicopedagogs. D. Pep Quetglas degà del COPPIB.
 • ’’Els futurs pedagogs/gues hauran d’enfrontar-se al món professional i al mercat de treball i allí hi serem els col·legis professionals per a donar suport i acompanyar en els primers passos.’'D. Rosa Rodríguez, presidenta del COPEC.
 • ’’Tots els pedagogs i psicopedagogs han de col·legiar-se, per què la responsabilitat de la professió és de tots, ja que, on es trobaria la pedagogia sense els col·legis professionals? D. Enrique Castillejo, president del COPYPCV i del CONSEJO.
Tanca el I Congrés de Política Educativa el debat sobre EL PACTE EDUCATIU I LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT, amb el D. Miquel Martínez, catedràtic d’Educació de la Universitat de Barcelona, que presenta la interessant proposta MIF sobre la formació de professorat, que genera aportacions com:

 • ’’Els professors novells dels Centres solen ser els tutors de pràcticum i perdem la potencialitat dels mestres i professors amb experiència sigui un referent per a futurs mestres.’'Dra E. Sierra
 • ’’És imprescindible canviar el sistema d’oposicions pel sistema d’inducció i la formació permanent.’'Dra M. C. Fernández
 • ’’Es parla de didàctica, de metodologia i això té un nom: pedagogia. Una petició al professorat universitari: estimar a la pedagogia i que se la creguin. Evitem que la pedagogia perdi prestigi.  D. E. Castillejo
 • ’’S’ha de construir la identitat del docent, plantejar-se que vol dir ser mestre’’. Dr. M. Martínez.
 • ’’La gran assignatura pendent és anar cap a un pràcticum reflexiu amb tutors formats en pràctica reflexiva.’'Dra M.V. Gómez
 • ’’Com a tutor de pràctiques, s’ha d’anar als centres de pràctiques a veure l’alumnat i compartir i valorar amb el tutor del centre la graella.’'Dr J.I. Cruz
Es posa fi al I Congrés de Política Educativa, destacant el nivell dels ponents i del debat, on s’han parlat de pedagogia i s’han potenciat les relacions entre el vessant acadèmic i professional.

Un Congrés que ha generat sinergies entre les universitats i els Col·legis professionals, com els agents legitimats per vetllar per la qualitat, equitat i la inclusió del sistema educatiu i instar a l’administració educativa que s’impulsi el necessari PACTE EDUCATIU, un pacte de mínims que garanteixi l’estabilitat en la implementació i avaluació del sistema educatiu. 

_______________________

INFORMACIÓ I CONTACTE: informacion@cgcopyp.org - Tel. 963519522

ENRIQUE CASTILLEJO, PRESIDENT DEL CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE PEDAGOGIA I PSICOPEDAGOGIA D’ESPANYA. 


Data de publicació: 10/3/2021