Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com LA INTERCOL·LEGIAL RECLAMA UN PLA D´AJUTS PER A AUTÒNOMS I MUTUALISTES | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Intercol·legial Catalana

LA INTERCOL·LEGIAL RECLAMA UN PLA D'AJUTS PER A AUTÒNOMS I MUTUALISTES

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Relacions Institucionals > LA INTERCOL·LEGIAL RECLAMA UN PLA D´AJUTS PER A AUTÒNOMS I MUTUALISTES

L'Associació Intercol·legial de la què el Col·legi de Pedagogs en formem part, reclama al Govern de Catalunya un pla d'ajuts al qual es puguin acollir autònoms i mutualistes, per compensar els efectes de la COVID19.

Una realitat en què es troben molts pedagogs/gues i psicopedagogs/gues que treballen per compte pròpia i els/les que són autònoms que no estan contemplats en el llistat d'activitat de tancament forçós.Barcelona, 20 d’abril de 2020.- La crisi sanitària derivada de la pandèmia per COVID-19 està tenint unes greus conseqüències econòmiques per a milers de persones professionals de Catalunya de tots els sectors, que han d’afrontar una situació sense precedents, amb tancament de les seves activitats i important pèrdua d’ingressos. 

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya considera positives les nombroses iniciatives que des del Govern de la Generalitat de Catalunya s’estan portant a terme per superar la difícil conjuntura actual, en la que es requereix la col·laboració i el compromís de totes les administracions, agents i entitats socials i professionals.

La resolució aprovada el passat 2 d’abril pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Resolució TSF/806/2020 de 2 d'abril) de la Generalitat de Catalunya contempla ajuts econòmics per a autònoms i autònomes per compensar les pèrdues com a conseqüència de la Covid-19 en determinats supòsits. 

En aquest sentit, l’Associació Intercol·legial recorda que el teixit professional que conformen les persones professionals col·legiades de tots els àmbits d’activitat serà clau per a la reactivació econòmica i per a la recuperació social del país, garantint la prestació de serveis a la ciutadania en condicions de qualitat.

Per aquest motiu, davant la complexa situació que travessen totes les persones professionals col·legiades en aquests moments és imprescindible l’adopció d’un pla de mesures que prevegin ajuts en suport d’aquest col·lectiu i que tinguin en compte les persones col·legiades que treballen per compte propi i que hagin vist reduïts dràsticament els seus ingressos.

D’aquests ajuts han de poder gaudir tant les persones professionals  adscrites al Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA) com aquelles, de conformitat amb la normativa d’aplicació, estan inscrites en una mutualitat professional alternativa al RETA. En efecte, els i les professionals que treballen per compte propi i estan donats d'alta a una mútua de previsió social alternativa al RETA, com són una part important de les persones col·legiades, no poden restar al marge de qualsevol ajuda econòmica, ja que com qualsevol altre ciutadà o ciutadana contribueixen al sistema públic amb el pagament dels seus impostos.


Què és  l’Associació Intercol∙legial? 
L'Associació Intercol∙legial de Col·legis Professionals de Catalunya representa més de 100 Corporacions Professionals que engloben a més de 200.000 col·legiats i col·legiades de tots els sectors professionals. Té com a finalitats reforçar la presència social dels Col·legis Professionals, divulgar les seves funcions d'interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el col·lectiu transversalment, d'acord amb els seus principis i valors

Per a més informació: Telf. 934961880 

#IntercolCAT #COVID19 #RETA

Data de publicació: 20/4/2020