Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COMPENDI DE 14 PERFILS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN EL MARC SOCIAL | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Generació coneixement > Edicions COPEC

COMPENDI DE 14 PERFILS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN EL MARC SOCIAL

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Publicacions > COMPENDI DE 14 PERFILS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN EL MARC SOCIAL


COMPENDI DE 14 PERFILS DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A EN EL MARC SOCIAL

Anticipen la revisió de la Cartera de Serveis Socials

 

El perfil del Pedagog/a i Psicopedagog/a dins de l’àmbit social, hi és cada vegada més present, a través de les múltiples funcions que l’ocupen en la seva professió i amb l’acurat treball vers les persones en totes les etapes de la seva vida (infància, adolescència, adultesa i vellesa).


La societat actual cada vegada és més diversa i complexa en aspectes que formen part del creixement de cada persona, de forma individual i dins d’un grup o col·lectiu, des de la realitat familiar a la cultural i l’educació fins a les creences religioses. La crisi, encara no superada per moltes famílies, l’arribada de molts infants i adolescents no acompanyats, la manca de treball, etc. Són en part la causa de que molts col·lectius tinguin necessitat d’aquests professionals, perquè amb la seva actuació i acompanyament, poden millorar –i col·laborar a canviar- la seva realitat.

L’administració ha de veure i valorar com la pedagogia i la psicopedagogia està ja des de fa temps fent intervencions que aporten resultats molt positius per diversos col·lectius vulnerables amb els que s’està treballant.

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya aposta una vegada més per reivindicar l’espai dels seus professionals vers l’àmbit social a través d’aquest compendi de 14 perfils que ha analitzat, debatut, reflexionat i identificat. El document defensa de forma clara, concreta i contundent les nostres tasques en aquest espai en el que cal fer-nos més visibles.

Tot un grup d’expertes i experts –pedagogs/gues i psicopedagogs/gues- han participat en l’elaboració dels documents agrupats en aquesta compilació, per presentar la realitat dels nostres professionals en diversos espais dels serveis socials: Punt de Trobada; Centres Residencials del Sistema de Protecció; Serveis d’Intervenció Sòcio-educativa No Residencial; i Serveis d’Avaluació i Seguiment del Sistema de Protecció.

Una tasca que s’ha de posar en valor per les hores de dedicació, esforç i aportació de coneixement que han abocat i que podem veure reflectit en aquestes pàgines. Molt especialment la tasca de Montserrat Juanpere, Pilar Morral i Irene Casas, vocals i coordinadores de Pedagogia Social en diferents etapes.

És imprescindible deixar constància del paper fonamental que ha tingut Pilar Morral, primer com a coordinadora del Grup de Treball de Pedagogia Social i actualment com a Vocal de Pedagogia Social, pel seu treball minuciós, rigorós i constant en l’elaboració d’aquesta compilació.

La Pilar, ha estat el motor que ha permès dur a terme aquesta publicació, en la que ha elaborat una esplèndida primera part on contextualitza els 4 documents i fonamenta la necessària incorporació de la pedagogia en l’atenció de les persones, especialment en la infància i adolescència en risc i llurs relacions parentals.

Feia temps que la Pilar demanava que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya entomés la publicació dels documents del Grup de Recerca de Pedagogia Social, avui aquest projecte cooperatiu veu la llum amb la presentació del “Compendi de 14 perfils del pedagog/a i del psicopedagog/a en el marc social”.

Una publicació que dona “valor i dret de pertinença del pedagog/a i psicopedagog/a en les funcions definides en la Cartera de Serveis.” (Pàg.29) i esdevé una oportunitat per a què les administracions competents coneguin, reconeguin i valorin al pedagog/a i al psicopedagog/a i la incorporació de la mirada pedagògica en l’atenció a les persones dels Serveis Socials.

Ara tenim aquest document que ha de moure’s per les xarxes, administracions, universitats i professionals per fer una catifa que ens faci més presents en l’àmbit social.


Concepció Torres Sabaté[1]
Responsable dels Estudis de Pedagogia
Universitat Rovira i Virgili


[1] M. Concepció Torres, presidenta de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Pedagogs de Catalunya


Data de publicació: 30/3/2019