Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com La pedagogia social i el valors dels seus professionals<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Administració pública

La pedagogia social i el valors dels seus professionals

EL RECONEIXEMENT DE LA PEDAGOGIA I LA PSICOPEDAGOGIA SOCIAL

I EL VALOR DELS SEUS PROFESSIONALS

 

El Departament de Benestar Social i Família rep a la presidenta del COPEC i les demandes del Col·legi en el reconeixement del professional de la pedagogia social en el si dels serveis i polítiques del Departament.

 

Entre les missions i propòsits dels Col·legis Professionals en destaquen les de distingir el valor diferencial de la figura professional que representen, vetllar per la seva representació i participació en els diferents àmbits d’intervenció i especialització professional i, també en els òrgans participatius i decisius establerts, ja siguin de l’àmbit de la política pública com del món universitari o empresarial. Els diversos grups de treball del COPEC duen a terme aquesta funció de forma excel·lent amb el treball dels seus membres i vocals i, amb la representació màxima de la seva presidenta, la Sra. Rosa Rodríguez i Gascons.

 

Precisament, durant el present any 2014, la Vocalia de Social liderada per la Sra. Montserrat Juanpere, ha realitzat diverses peticions i aportacions al Departament de Benestar Social i Família relacionades amb la necessitat de reconèixer la importància de la figura professional del pedagog/a i psicopedagog/a i el seu accés als espais socioeducatius del Departament.

 

El passat dijous 30 d’octubre, la presidenta del COPEC, acompanyada per Irene Casas, membre del Grup de Treball de Pedagogia Social, foren rebudes per la Secretària del Departament de Benestar Social i Família, la Sra. Maria Dolors Rusinés i Bonet i, per la Cap del Gabinet Tècnic, la Sra. Cristina Gené i Alegret.

 

Durant la reunió, la Sra. Rodríguez argumentà els punts clau de les peticions realitzades al Departament en relació al perfil professional del pedagog i psicopedagog i la representació del COPEC en els òrgans de participació establerts. Les peticions principals tractades es concreten en tres punts clau: disposar d’accés als espais socioeducatius del Departament, participar en l’elaboració de la nova Cartera de Serveis Socials i, disposant d’un espai professional propi i diferencial dels altres perfils professionals. En grans termes, col·laborar en la política social de Catalunya com a professional clau en el disseny, implementació, gestió tècnica i estratègica, de supervisió i d’intervenció de programes i de polítiques socioeducatives del Departament.

 

Durant el transcurs de la reunió i, en resposta a les peticions realitzades, tant la Sra. Maria Dolors Rusinés, Secretària del Departament, com la Sra. Cristina Gené, Cap del Gabinet Tècnic, expresaren el seu compromís a valorar les peticions presentades. Al mateix temps, es comprometeren a mantenir al COPEC informat tant del calendari de renovació de la Cartera de Serveis Socials, com de qualsevol acte susceptible de requerir la representació del COPEC en benefici de la seva inclusió als àmbits socioeducatius del Departament.

 

La valoració feta des del COPEC del transcurs i dels resultats de la reunió fou molt positiva. Aquesta, se celebrà en un clima distès i de respecte que permeteren debatre les qüestions plantejades i palpar les limitacions que tota administració pública pateix relacionades amb els temps i complexitat d’elaboració de documents tant importants com pot ser la Cartera de Serveis Socials, que actualment resta prorrogada des de l’any 2011 o, en la gestió dels processos participatius.

 

Esperem que aquesta reunió sigui el punt de partida definitiu per a consolidar el procés d’inclusió i reconeixement de la figura del pedagog i psicopedagog en l’àmbit social.


Data de publicació: 5/11/2014