Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COMPLIMENT DE LA LOPD I LA CONFIDENCIALITAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Serveis col·legials > Protecció de Dades Personals

COMPLIMENT DE LA LOPD I LA CONFIDENCIALITAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Dins de l’àmbit de la salut, de l’atenció social, atenció educativa, tan pública com privada els/les professionals de la pedagogia i la psicopedagogia tenen un alt nivell de participació, ja que la seva tasca cada dia és més present. Podem trobar la presència del pedagog/a i del psicopedagog/a en les àrees de formació, prevenció i promoció de la salut, en les aules hospitalàries i centres de dia, gabinets i despatxos psicopedagògics d’atenció a infants i adolescents, mediació pedagògica, entre d’altres.

L'Agència Espanyola de protecció de dades ha imposat sancions molt severes a professionals del sector de la salut pel sol fet d’haver enviat per fax les proves mèdiques o l’informe mèdic a la mútua o altre entitat, però sense l’autorització del pacient. Per aquest motiu, creiem molt important que el/la professional sàpiga què pot o no fer amb les dades de les persones de totes les edats, que atèn.

En primer lloc, hem de saber que el marc normatiu que regula la confidencialitat dels usuaris i usuàries la trobem regulada a la Llei de Protecció de dades i sobre els drets a la informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

Què hem de fer en primer lloc quan tenim els nostres informes dels usuaris i usuàries i aquests són de nivell alt? El centre/gabinet/despatx ha d’emmagatzemar les històries / informes en instal·lacions que en garanteixin la seguretat, la conservació correcta i la recuperació de la informació.

Els informes es poden elaborar mitjançant suport paper, audiovisual i informàtic, sempre que se’n garanteixin l’autenticitat del contingut i la plena reproductibilitat futura.

Els centres han de prendre les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir les dades personals recollides i evitar-ne la destrucció o la pèrdua accidental, i també l’accés, l’alteració, la comunicació o qualsevol altre processament que no siguin autoritzats.

Per tant, és imprescindible obtenir l’autorització dels usuaris/usuàries - pares, mares o tutors en cas de menors d’edat- signada per tal que puguem tractar i comunicar les seves dades als professionals col·laboradors i poder així realitzar eficientment els nostres serveis.

Aquesta autorització haurà de contenir tota la informació dels seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades entre d’altres informacions bàsiques de la LOPD de la protecció de dades personals.

És imprescindible que  el centre tingui un Reglament d’ús de les dades personals, que permeti als empleats o professionals que treballen al centre tenir el suficient coneixement de què es pot o no fer amb les dades personals. Aquest document haurà de ser signat per l’empleat o professional col·laborador/a.

El Document de seguretat que requereix la llei, que és el Reglament del tractament de dades del centre.

  • Donar d’alta del fitxer a la AEPD.
  • Fer signar un acord de confidencialitat als empleats o professionals que tractin dades de caràcter personal.
  • Formalitzar i fer signar els contractes als proveïdors per tal de poder tractar les dades dels pacients i prestar els serveis amb la màxima eficiència.

Sols queda recomanar-vos doncs, que us assessoreu abans de fer qualsevol ús de les dades, ja que un error en el tractament de les dades com l’enviament d’un mail o fax o whatApps, pot ser motiu d’una sanció.

 

Nina Costas
Advocada
GABINET JURÍDIC NC CONSULTORS

CONSULTA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES >>>

Data de publicació: 2/10/2013