Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Manifest acord Ensenyament, COPC i Facultats Psicologia<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

Manifest acord Ensenyament, COPC i Facultats Psicologia

MANIFEST DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

 

Davant la Notícia de l'Acord subscrit entre el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, les Facultats de Psicologia i el Departament d'Ensenyament.

 

El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, les facultats de Psicologia i el Departament d’Ensenyament han arribat a un acord pel qual els llicenciats abans de 2009 queden exempts de cursar el Màster de Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional per opositar en aquest àmbit, prèvia acreditació de què han aprovat un mínim de 80 crèdits d’assignatures relacionades amb l’àmbit educatiu.

 

Davant d’això, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya,

 

MANIFESTA:

 

1.- Que els psicòlegs no tenen formació de base en l’àmbit educatiu.

 

2.- Que les Facultats de Pedagogia, l’alumnat de les quals sí, està preparat en l’àmbit educatiu, es veuen obligades a empènyer el seu alumnat vers el Màster tot i tenint preparació pedagògica i didàctica específica per a la tasca a portar en terme.

 

3.- Que l’acord es pot considerar com a intrusisme en la professió, puix que la formació de les facultats de Psicologia no està preparant actualment per a la figura d’Orientador Educatiu a la qual s’hi estan abocant els psicòlegs. Això es demostra mitjançant la matrícula actual en aquest Màster, on la major part d’alumnes que actualment l’estant cursant, són llicenciats en psicologia.

 

4.- Que avui, en què s’intenta promocionar la formació contínua, la competència d’aprendre a aprendre i tendir a tenir professionals més preparats i competitiusper a fer progressar l’educació del país, es permet obrir dreceres per a inserir professionals sense la preparació adient.

 

5- Que en el punt 6 de requisits d'accés a la Borsa d'Interins del Departament d'Ensenyament, s'indica que està exempt d’acreditar formació pedagògica i didàctica, els titulats amb anterioritat a l’1/10/2009:

llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació.

És una porta oberta a què es produeixin nous acords amb altres titulacions per accedir a secundària, sense l’adequada formació pedagògica i didàctica de base.

 

Per tot això, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya reclama més serietat i un posicionament clar i ferm del Departament, davant les pressions de certs col·lectius, en bé de l’educació del país.

 

 

Junta de Govern

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

28 de febrer de 2011

 

Descarregar el MANIFEST >>>

Data de publicació: 28/2/2011