INICI

Lliurament V Premi d'assaig pedagògic

 

ACTA DEL TRIBUNAL DE VALORACIÓ DEL

V PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA 


JURAT:

Alguacil, Monserrat – membre del Consell Social

Balagué, Francesc X. – membre del Consell Social

Boqué, M. Carme – secretària del Consell Social

Casajús, Àngel – membre del Consell Social

Civís, Mireia – membre del Consell Social

Elias, Josep M. – president del COPEC

Gelpí, Albert – president del Consell Social

Moyano, Segundo – membre de la Junta de Govern

Pedrós, Núria – membre del Consell Social

Puig, Jordi – membre de la Junta de Govern

Riera, Jordi – membre del Consell Social

Rodríguez, Rosa – vicepresidenta del COPEC

Úcar, Xavier – membre del Consell Social

 

Actua com a PRESIDENT del JURAT:

Josep Maria Elias i Costa

 

MANIFESTA:

Que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya en el marc de la V Jornada del Col·legi de Pedagogs Catalunya, ha convocat el V Premi d’Assaig Pedagògic, sota el títol: “LA PROFESSIÓ DE LA PEDAGOGIA EN UN MÓN GLOBALITZAT - Les competències, un element clau i una oportunitat per a la professió". 

 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya >  > Lliurament V Premi d´assaig pedagògicQue a partir d’aquesta edició, s’anomena PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA, en homenatge i memòria del que fou un gran pedagog amb visió europeista i gran dedicació i implicació en pro de la pedagogia.

 

Que la finalitat del Premi d’Assaig Pedagògic Frederic Company i Franquesa, és el foment i la difusió de treballs de caràcter pedagògic que contribueixin a donar a conèixer, difondre, potenciar i aprofundir  en la reflexió i anàlisi al voltant de l’exercici professional de la Pedagogia i les seves àrees de coneixement.

 

 


Que d’acord amb la nova etapa del PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC, enguany, s’ha obert a la participació a la resta de l’Estat Espanyol i a les entitats membres que formen la Federació Europea de Professionals de la Pedagogia (FEPP).


Que s’han presentat 10 treballs, de pedagogs/gues, psicopedagogs/gues i estudiants de pedagogia i psicopedagogia, per a participar en el certamen, l’origen dels quals ha estat:


-         Roma

-         Santiago de Compostela

-         Palma de Mallorca

-         Girona

-         Tarragona

-         Barcelona

 

Que s’ha desestimat un treball per no ajustar-se a les bases del premi, sent 9 en número de treballs valorats al concurs.

 

RESOL: 


PRIMER: Atorgar la menció especial al treball Les competències del/la pedagog/a a l’era de la globalització: definint nous marcs de referència professionals”, per ser el segon classificat.

Farà lliurament de la menció especial M. ASSUMPCIÓ POU COLL, vídua de FREDERIC COMPANY i FRANQUESA

 

 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya >  > Lliurament V Premi d´assaig pedagògic

 


SEGON: Atorgar el V PREMI D’ASSAIG PEDAGÒGIC FREDERIC COMPANY I FRANQUESA, convocat pel Col·legi de Pedagogs de Catalunya, al treball E pur si muove!: l'espai educatiu europeu i les competències professionals com a nuclis del canvi de paradigma en la tasca del pedagog presentat amb el pseudònim d'ARETÉ, per FERRAN BENET CARRERAS i TUDURÍ , (Psicopedagog), al qual el jurat expressa la seva més cordial enhorabona.

 

 


El lliurament del premi al guanyador FERRAN BENET CARRERAS i TUDURÍ, es farà de la mà de M. ASSUMPCIÓ POU COLL, vídua de FREDERIC COMPANY i FRANQUESA.

 

I per a que així consti, signa aquesta acta, en Barcelona, a 17 de novembre de 2009.                                                                                 

Josep M. Elias i Costa

President del Jurat