Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com DIARI DE L’EDUCACIÓ - J. GAMERO, V. PEDAGOGIA I ESCOLA: ´ESCURÇAR LES VACANCES ESCOLARS´ | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Comunicació > Premsa

DIARI DE L’EDUCACIÓ - J. GAMERO, V. PEDAGOGIA I ESCOLA: "ESCURÇAR LES VACANCES ESCOLARS"

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > DIARI DE L’EDUCACIÓ - J. GAMERO, V. PEDAGOGIA I ESCOLA: "ESCURÇAR LES VACANCES ESCOLARS"


ESCURÇAR UNA SETMANA LES VACANCES ESCOLARS ÉS BENEFICIÓS PER L’ALUMNAT O TAMPOC CANVIA GRAN COSA?

DIARI DE L’EDUCACIÓ - 23/02/2022

Participa Joan Gamero, vocal de Pedagogia i Escola del COPEC.

"Avançar el curs una setmana a priori no implica una millora per l’equitat i la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat. Arreu de l’Estat s’inicia el període lectiu la primera setmana de setembre i no es coneixen millores pedagògiques constatables. Estarien davant la necessitat de quadrar calendaris, festes locals, períodes de descans… D’altra banda, és cert que pels alumnes amb menys recursos el fet d’iniciar abans el curs escolar pot ajudar a reduir el temps sense activitat acadèmica. Ja que els alumnes amb recursos, tenen organitzacions familiars que promouen activitats educatives i seguiment acadèmic. Diferències que generen desigualtat entre l’alumnat".

"La qüestió no és si avancem el curs una setmana, si no quina és la qualitat i el desenvolupament d’aquesta setmana i del mes de setembre. Si l’objectiu és fer un horari lectiu de 9 a 13h i suplir la resta de jornada amb tallers i activitats lúdico-educatives s’ha de valorar la seva idoneïtat pedagògica, si seran activitats subvencionades pel Departament i si seran de caràcter voluntari per l’alumnat. Per últim, cal remarcar que caldria respectar l’autonomia de centre i el seu projecte educatiu en relació amb les hores de durada d’aquesta jornada lectiva i la possibilitat de vincular les activitats no lectives al projecte de centre per evitar que siguin merament ocupacionals de temps".

Data de publicació: 24/2/2022