Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com SOCIAL.CAT - P. MORRAL, VOCAL PEDAGOGIA SOCIAL: ´EL SINTAGMA DE LA CURA´ | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Comunicació > Premsa

SOCIAL.CAT - P. MORRAL, VOCAL PEDAGOGIA SOCIAL: "EL SINTAGMA DE LA CURA"

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Comunicació > SOCIAL.CAT - P. MORRAL, VOCAL PEDAGOGIA SOCIAL: "EL SINTAGMA DE LA CURA"

SOCIAL.CAT - 15/12/2020 - Pilar Morral, vocal de Pedagogia Social

"El sintagma 'tenir cura'"


En la cura no només hi ha un reconeixement de l’altre sinó també un reconeixement d’un mateix, de les pròpies necessitats de ser atès o cuidat, de ser escoltat, de mantenir vincles relacionals amb els altres, d’aprenentatge continu i de ser mirat. De la introspecció a la identificació de situacions de vulnerabilitat i necessitats en els diferents àmbits com la desigualtat social o el risc d’exclusió, en les diferents etapes del cicle vital de totes les persones i els condicionants.

La pedagogia de l’atenció o cura ens connecta amb la presa de consciència, l’apropament emocional, el llenguatge dels conceptes i pensaments, la comunicació en valors i el diàleg comprensiu que pren en consideració les individualitats. Aquestes individualitats es poden considerar també interdependents en el sentit positiu i en interacció amb el seu context familiar, de temps lliure i d’experiències comunitàries, en un aprenentatge mutu i en una socialització necessària.

La situació de pandèmia per la Covid19, ens ha intensificat les nostres febleses, amb més o menys afectació sanitària en familiars i coneguts, en un/a mateix/a, i hem intensificat el sentiment i la necessitat de cura, no només de guariment sinó també en l’atenció a les persones des del camp social, emocional i educatiu. I també ens ha descobert les fortaleses, la pedagogia positiva ens ha empès encara més a reconèixer la importància i necessitat de cercar noves vies i metodologies d’interconnexió i d’atenció.

Data de publicació: 15/12/2020