INICI > El COPEC > Comunicació > Premsa

INFORMA'T - R. RODRÍGUEZ, PRESIDENTA: "CANVI DE PARADIGMA PEDAGÒGIC"

Col·legi de Pedagogs de Catalunya >  > INFORMA´T - R. RODRÍGUEZ, PRESIDENTA: "CANVI DE PARADIGMA PEDAGÒGIC"

INFORMA'T Nº 15 juny 2020 - Rosa Rodríguez Gascons, Presidenta 

Canvi de paradigma pedagògic i nous reptes

Fa temps que estem apostant per avançar en noves metodologies pedagògiques en els processos d’ensenyament-aprenentatge, tant en l’educació formal com en la no formal. Si repassem els 10 últims anys per no anar més enrere, veurem que les iniciatives són moltes, les argumentacions molt fonamentades i la voluntat social generalitzada, però l’avenç lent...

Ha estat la necessitat, ocasionada per la pandèmia, la que ens ha obligat a replantejar-nos-ho tot, absolutament tot! I, com no, les formes d’aprendre, les formes d’ensenyar. I s’ha hagut d’adaptar tot, SÍ o SÍ, a la modalitat on-line. De la nit al dia, els professionals de l’educació i de la formació s’han convertit en experts en e-learning, passant de cop i volta de la classe presencial a la classe on-line.

Estem, doncs, davant d’un canvi de PARADIGMA PEDAGÒGIC, on pedagogs i pedagogues haurem de donar resposta als reptes que emergeixen tant del Sistema Educatiu com del Sistema Formatiu.

Aquest canvi al que s’han hagut d’adaptar amb molta implicació i més voluntat que eines, els equips docents, li caldrà anàlisi, debat i reflexió sobre com s’ha portat a terme i assumir el que ha anat be i reformular el que no ha anat tant be.

Una parada tècnica per, des d’una perspectiva pedagògica, dotar de contingut aquestes noves maneres de fer, que ens ha proporcionat la crisi i que cal aprofitar. I, el més important, des d’una mirada sistèmica dels processos d’ensenyament-aprenentatge tenint en compte les característiques de cada participant/alumne, la seva diversitat i llur context.

El format de classes no presencials que s’ha dut a terme, aplicada a la FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ, té el valor afegit de flexibilitzar la participació dels alumnes, tot tenint en compte que el component pedagògic de la socialització que proporciona la formació presencial, no es pot obviar i no s’hi hauria de renunciar.

Pedagògicament parlant, és cabdal tenir en compte la competència digital de les persones aplicada als processos on-line d’ensenyament-aprenentatge, sigui quina sigui la seva edat. Ser de la generació digital pot fer-te competent en oci i entreteniment on-line, però no garanteix ser competent digitalment per seguir processos formatius on-line, com les competències relacionades amb la recerca crítica d’informació significativa o l’ús d’aplicacions de cursos on-line. Un dels reptes pedagògics al que caldrà donar resposta.

Els/les docents de tots els àmbits educatius i formatius, han demostrat una capacitat de resiliència sense precedents, s’han reinventat per impartir classes on-line, per acompanyar i tutoritzar als participants/alumnes en el seu procés.

Aquí el repte pedagògic serà que la FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ no quedi a les portes de la Revolució Digital -que ja ha començat- sinó que aprofiti les oportunitats derivades d’aquesta situació i es generin eines, recursos i materials adequats i formació específica de pedagogia on-line que inclogui, a més de destreses telemàtiques i metodologies didàctiques, eines per l’abordatge de l’educació emocional amb els participants/alumnes. Una formació pedagògica que contribueixi a la capacitació dels formadors i formadores en aquest nou escenari que ja és una realitat.

Data de publicació: 27/6/2020