Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com SOCIAL.CAT - MARTA LAMOTE, MEMBRE DE LA XARXA D´EXPERTES: ´El pedagog o la pedagoga al CRAE´ | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Comunicació > Premsa

SOCIAL.CAT - MARTA LAMOTE, MEMBRE DE LA XARXA D'EXPERTES: "El pedagog o la pedagoga al CRAE"

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Comunicació > SOCIAL.CAT - MARTA LAMOTE, MEMBRE DE LA XARXA D´EXPERTES: "El pedagog o la pedagoga al CRAE"

SOCIAL.CAT - Marta Lamote, membre Xarxa Expertes del COPEC

"El pedagog o la pedagoga al CRAE"

Un CRAE és una comunitat educativa, on un gran nombre d’infants i adolescents conviuen 24 hores al dia, 365 dies a l’any. La ràtio de personal que la cartera de serveis té per atendre a aquests infants i adolescents no té en compte la complexitat dels perfils d’aquests i, per tant, l’atenció individualitzada que l’equip educatiu pot oferir és insuficient per la necessitat que aquests infants i adolescents requereixen."

Tenir integrada la figura del pedagog/a o psicopedagog/a dins de l’equip d’intervenció sempre ho he considerat necessari per un seguit de motius: disposar d’un professional que pugui donar el suport necessari a la intervenció educativa dels tutors referents dels infants i adolescents, ja sigui en format individual (tutories) com en format grupal (reunions de l’equip educatiu); poder oferir assessorament a la comunitat educativa del CRAE, per tal d’intervenir i avaluar segons el Projecte Educatiu de Centre; intervenir amb els infants i adolescents per formar i potenciar certes actituds i aptituds; intervenir de manera grupal davant els conflictes relacionals que hi puguin sorgir, per ajudar a forjar les seves relacions; dissenyar els itineraris acadèmics adequats a l’estat emocional i relacional de l’infant i adolescent, tenint sempre present la seva situació i període d’adaptació; i un professional que estigui coordinat amb els EAP referents per tal de confeccionar una inserció en el món acadèmic amb garanties.


Data de publicació: 5/6/2020