INICI > Aula Pedagogia > Programació 2007

anterior

Curs de Preparació Oposicions, a Tarragona
Especialitat Pedagogia i Psicologia

PROGRAMA

OBJECTIUS

Proporcionar a l’alumne/a opositor coneixements i estratègies per afrontar amb èxit el procés d’oposició de l’especialitat de pedagogia/psicologia.

CONTINGUTS

Mòdul 1 - TEMARI (15 hores)

-Desenvolupament temes que intervenen en l’oposició.

-Elaboració de mapes conceptuals, per temes.

-Preparació qüestionaris per temes.

Mòdul 2 - SUPÒSITS PRÀCTICS (40 hores)

-Desenvolupament unitats didàctiques.

-Metodologies i estratègies per l’elaboració dels supòsits pràctics.

-Anàlisi de casos pràctics.

-Simulació exposició individual davant tribunal

-Seguiment individual i grupal del treball no presencial.

Mòdul 3 - ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC (5 hores)

-Tècniques de comunicació per l’exposició oral.

-Tècniques de relaxament per l’exposició oral.

-Tècniques de control d’ansietat.

-Tècniques de parlar en públic.

METODOLOGIA

-Metodologia serà presencial, treball en gran grup:

oExposicions magistrals.

oDinàmiques de grup

oAnàlisi de casos

oSimulacions

oExposicions individuals

-Metodologia no presencial, treball individual:

oPreparació mapes conceptuals

oPreparació qüestionaris per temes

-Assessorament i seguiment individual


DURADA: 60 HORES

DIES: 24/11/2006 al 4/5/2007

HORARI: dilluns ded 18:30 a 21:30 i dissabtes de 10 a 13:30

LLOC: Hotel d'Entitats a Tarragona

PROFESSORAT: Antoni Roch i Quim Cabra, psicopedagogs

Més informació a formacio@pedagogs.cat o al tel 932177799