Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com EL COPEC DONA SUPORT MANIFEST EN DEFENSA DELS DRETS DELS NOSTRES GRANS | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

EL COPEC DONA SUPORT MANIFEST EN DEFENSA DELS DRETS DELS NOSTRES GRANS

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > El Col·legi > EL COPEC DONA SUPORT MANIFEST EN DEFENSA DELS DRETS DELS NOSTRES GRANS

La Junta de Govern del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, davant la situació dramàtica que estan vivint les residències de gent gran i l'atenció domiciliària a causa de la pandèmia, donem suport al Manifest que s'ha publicat en defensa dels drets de les persones grans, principals víctimes del COVID-19. Compartim el clam que es fa en el Manifest i considerem que és d'extrema necessitat adoptar mesures urgents per a què els Centres puguin tenir tot el suport i ajut per a cuidar els NOSTRES GRANS, proporcionant els recursos materials i humans per a evitar que es propagui el COVID-19 entre els/les residents, i se suma al reconeixement i agraïment a la tasca que estan duent a terme el conjunt de professionals que afronten aquesta situació d’emergència sanitària i social.

________________________________________

MANIFEST D’ENTITATS VINCULADES A LA DEFENSA DELS DRETS DE LA GENT GRAN

Davant de la situació de greu emergència sanitària que patim a Catalunya com a conseqüència de la pandèmia provocada pel coronavirus, les entitats i les associacions vinculades a la defensa dels drets de la gent gran manifestem el següent:

  • Mitjançant les informacions emeses per les autoritats, l’àmbit científic i els mitjans de comunicació, coneixem els greus efectes que està provocant aquesta pandèmia, especialment en les persones grans.
  • Les persones grans, per raons d’edat, patim malalties i patologies cròniques que ens situen, en aquests moments, com a persones amb alt risc d’infectar-nos i, consegüentment, de contagiar el nostre entorn.
  • Moltes persones grans, independentment de si vivim a residències, en estades temporals a centres sociosanitaris o a domicilis particulars, disposem de serveis que, ja abans de l’esclat de la pandèmia, tenien una dotació de recursos insuficient per garantir un servei digne a les persones usuàries.

Per tot això, DEMANEM a totes les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES dotades de competències (ajuntaments, Generalitat i Govern de l’Estat):

IMPLANTAR immediatament els protocols adients per donar una atenció sanitària completa i eficient a la gent gran, optimitzant els recursos: transport sanitari, assistència sanitària a les llars i residències, teleassistència, servei d’atenció domiciliària…

PROPORCIONAR tots els recursos professionals i tècnics necessaris per afrontar aquesta situació, així com tots els equips de protecció individual imprescindibles per a les treballadores i treballadors així com per als familiars, l’entorn de la persona malalta i la mateixa persona malalta.

ASSEGURAR que els equips de cures pal·liatives (PADES) prestin assistència a les persones que ho necessitin al seu domicili o al centre residencial.

ASSEGURAR que, en el supòsit que la malaltia porti al final de la vida, la persona afectada pugui traspassar amb dignitat i sense patiment.

Les entitats i les associacions adherides a aquest manifest expressem el nostre reconeixement i agraïment a la tasca que estan duent a terme el conjunt de professionals que afronten aquesta situació d’emergència sanitària i social.

Barcelona, 24 de març de 2020

Data de publicació: 26/3/2020