INICI > El Col·legi > Institucional

anterior

INFORMACIÓ PER AUTÒNOMS, PETITA I MICRO EMPRESA

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > El Col·legi > INFORMACIÓ PER AUTÒNOMS, PETITA I MICRO EMPRESA

Des de Col·legi de Pedagogs de Catalunya, estem amatents de les informacions i ajudes adreçades als autònoms i petites i micro empreses, per a fer-les arribar als col·legiats i col·legiades que treballen per compte pròpia.

A continuació enllacem amb documents i webs, que proporcionen AFISEC, l'assessoria del COPEC y la Confederació d'Empresaris de Lleida, on està ubicat COPEC-LLEIDA, amb detall de les ajudes tant del Govern de l'Estat com del Govern de la Generalitat.

S'anirà actualitzant a mesura que ens vagin arribant les informacions.

Data de publicació: 18/3/2020