INICI

Publicacions GTGG

Publicacions, articles, llibres, materials i documents generats pel Grup de Treball de Gent Gran, o per algun dels seus membres.

La Força de les Paraules - Camins de Comunicació - gener 2013 - Grup de Treball de Gent Gran - Pilar Roca i Maria José Martin. Taller intergeneracional en el marc de la Festa Major de Sant Antoni de Barcelona

Presentació de la Vocalia de Gent Gran - maig 2012
Grup de Treball de Gent Gran, amb motiu de l'adhesió a l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu

La Formación a distancia: Características de los espacios virtuales de autoaprenendizaje - juliol 2009
M. Pilar Roca Uriol, Pilar Cases Martínez i Rosalina Sicart Pons, col·legiades i membres del Grup de Treball de Gent Gran del COPEC. Monogràfic Educaweb.

La Pedagogia en l'àmbit de la gerontologia - març 2009
M. Pilar Roca Uriol, Pilar Cases Martínez i Rosalina Sicart Pons, col·legiades i membres del Grup de Treball de Gent Gran del COPEC

Escriptura Creativa. Màgia i Fantasia de les Paraules - març 2009
Presentat per Rosalina Sicart en representació del Grup de Treball de Gent Gran

Ponència Pilar Roca - juny 2008 
Revista Multidisciplinar Gerontologìa S-1