INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia i Empresa

NdP - PEDAGOGIA A L'EMPRESA: EXPERIÈNCIES DE TRANSFERÈNCIA

NOTA DE PREMSA

PEDAGOGIA A L'EMPRESA: EXPERIÈNCIES DE TRANSFERÈNCIA

 

En el marc dels espais de transferència de coneixement derivat de la pràctica pedagògica en l’àmbit professional, ha tingut lloc aquesta píndola pedagògica on s’ha posat en valor el rol i les competències de la pedagogia en entorns empresarials, ja siguin públics o privats. Concloent que els pedagogs i pedagogues són professionals que fan créixer les persones i en conseqüència milloren les organitzacions.

 • El Col·legi de Pedagogs aposta fort per la promoció del perfil del Pedagog/a en les organitzacions, públiques o privades, més enllà dels perfils tradicionals escolars i/o socials.
 • Buscar i desenvolupar professionalment. Ensenyar el què, el com i el perquè de l’organització, abordar la desvinculació i retenir l’experiència com un valor... són punts forts del Pedagog/a en l’empresa.
 • La idoneïtat del perfil del/de la Pedagog/a dins l’empresa, es manifesta en fer créixer la persona i evidenciar com això repercuteix en fer millor l’organització.
 • El Pedagog/a és creatiu i comunicador, i en entorns empresarials és més patent, cal que sàpiga plasmar i difondre les seves creacions, per generar cultura pedagògica en l’empresa.
Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Vocalies Professionals > NdP - PEDAGOGIA A L´EMPRESA: EXPERIÈNCIES DE TRANSFERÈNCIA<br>
Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Vocalies Professionals > NdP - PEDAGOGIA A L´EMPRESA: EXPERIÈNCIES DE TRANSFERÈNCIA<br>

Carles Cano, vocal de Comunicació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

Barcelona, 15 de maig de 2019

S’ha comptat amb professionals experts en contextos empresarials, com Magda Vila (pedagoga, responsable de Comunicació i Formació de la Gerència de Serveis Comuns de la Generalitat a Girona i professora associada a la UdG),  Rubén Gómez (pedagog, tècnic de RRHH a Volkswagen Group Services, especialista en selecció) i Albert Adam (pedagog, cap de la Unitat de Desenvolupament Professional de la Gerència de Tarragona de l'Institut Català de la Salut i professor col·laborador a la URL).

Conxi Reig, vocal de Pedagogia i Empresa del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, que ha conduït la sessió ha  plantejant als experts qüestions com: en l’àmbit de l’empresa, on pot estar el/la pedagog/a?; cóm és l’oferta laboral per als pedagogs en aquest àmbit?;  cóm es desenvolupa la tasca, com a pedagog, dins de l’empresa?; cóm es podria resumir quines són les funcions com a pedagog/a dins l’empresa?, entre d’altres que han orientat el diàleg, a partir de les seves experiències, del que a continuació el destaca el més rellevant.

Magda Vila ha comentat la vàlua de la seva qualificació com a pedagoga per a tasques de planificació, de comunicació dins del seu àmbit professional, considerant-la, a més, molt adient en perfils professionals que hagin de tenir certa transversalitat dins de l’organització. Tot i que, per exemple, a la Generalitat existeix un Cos de Pedagogs, l’àmbit funcional dels pedagogs pot estendre’s molt més enllà, atès que moltes places de l’Administració venen definides per la seva funció i no tant pel perfil acadèmic que hi dona accés.

Rubèn Gómez ha comentat  el valor afegit que el pedagog/a pot aportar a l’empresa complementari a d’altres perfils que habitualment ja hi són. Concretament, en l’àmbit dels recursos humans, aspectes com la selecció de talents, elaboració de plans de carrera, currículums professionals, formació, planificació i l’adaptació organitzativa al canvi. Ha fet èmfasi en la necessitat de més acostament de la formació inicial del/de la pedagog/a amb el món de l’empresa i en el valor del perfil pedagògic com a orientador de la presa de decisions dins de l’empresa, en els àmbits de la seva competència.

Albert Adam ha comentat  la seva visió del/de la pedagog/a com a facilitador, algú que fa que les coses passin,  en la gestió de talents i en els processos d’aprenentatge en l’empresa. Per a ell la tasca en l’àmbit dels recursos humans té molt més de pedagogia que d’altres branques, però és necessari que el/la pedagog/a cregui en ell mateix, en la vàlua d’allò que pot aportar, que documenti i valori la seva aportació dins de l’organització, doncs això li oferirà una informació útil que dona compte de la rellevància de la seva aportació, la qual, d’altra manera pot romandre desapercebuda i infravalorada.

Conxi Reig conclou agraint la generositat dels ponents per compartir les seves experiències amb els assistents en un context on, d’una banda el pedagog/a no coneix suficientment i li fa respecte i, d’altra, les empreses no coneixen la potencialitat del pedagog/a. 

Reig finalitza destacant les idees que han sortit a la sessió fruit de l’intercanvi i debat entre ponents i assistents:

 • La idoneïtat del perfil del/de la pedagog/a en els processos d’organització dins l’empresa
 • La Pedagogia ajuda a créixer la persona i evidenciar com això repercuteix en fer millor l’organització.
 • El paper del/de la pedagog/a com a orientador en el món laboral i professional.
 • La importància de quantificar el valor de la tasca i saber comunicar aquest valor perquè dona una idea de la rendibilitat de la tasca del/de la pedagog/a i de la necessitat d’incorporar aquest perfil dins de l’empresa.
 • Insuficiència de connexió entre la formació dels pedagogs/gues i el món empresarial. Els pedagogs/gues haurien de saber comunicar-se i integrar-se dins dels entorns empresarials.
 • Els Pedagogs/gues, estratègics en la relació persones-empresa.
 • És important escriure, difondre i valorar les solucions que el pedagog/a aporta en la seva tasca professional dins l’empresa.
 • En el món empresarial la pedagogia està en un altre pla, és poc visible. Cal fer evident el rol que la pedagogia hi pot jugar i que es comenci a guanyar presència.

 

_____________________________________

Més informació: comunicacio@pedagogs.cat – 609403879
Col·legi de Pedagogs de Catalunya - www.pedagogs.cat

Data de publicació: 15/5/2019