INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia Social

NdP PRESENTACIÓ "COMPENDI DE 14 PERFILS DEL PEDAG@G I PSICOPEDAG@G EN EL MARC SOCIAL"

NOTA DE PREMSA

PRESENTACIÓ: "COMPENDI DE 14 PERFILS DEL PEDAG@G I PSICOPEDAG@G EN EL MARC SOCIAL"
  • Una mostra d’anàlisi de Serveis de la Cartera de Serveis Socials, en els que la mirada pedagògica és imprescindible per a una intervenció integral, transversal i de qualitat.
  • És en el marc d’atenció a infants, adolescents i famílies i la necessitat d’incorporar al pedagog/a i psicopedagog/a, en els equips professionals, que presentem aquest compendi.
  • El resultat són 4 documents i un total de 14 perfils o equips professionals dins l’ampli camp social on queda descrit i justificat llur valor diferencial.
Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Vocalies Professionals > NdP PRESENTACIÓ "COMPENDI DE 14 PERFILS DEL PEDAG@G I PSICOPEDAG@G EN EL MARC SOCIAL" Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Vocalies Professionals > NdP PRESENTACIÓ "COMPENDI DE 14 PERFILS DEL PEDAG@G I PSICOPEDAG@G EN EL MARC SOCIAL" Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Vocalies Professionals > NdP PRESENTACIÓ "COMPENDI DE 14 PERFILS DEL PEDAG@G I PSICOPEDAG@G EN EL MARC SOCIAL"


Barcelona, 30 de març de 2019 - Col·legi de Pedagogs de Catalunya


Avui s’ha presentat COMPENDI DE 14 PERFILS  DEL PEDAGOG/A I PSICOPEDAGOG/A  EN EL MARC SOCIAL. Anticipen la revisió de la Cartera de Serveis Socials de la mà de la nostra vocal de Pedagogia Social Pilar Morral, coordinadora i compiladora de la publicació, acompanyada per la coordinadora del Grup de Recerca de Pedagogia Social Irene Casas.

Un recull de 4 documents analitzats, debatuts i elaborats pel Grup de Recerca de Pedagogia Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, durant els anys 2015 i 2017, amb el suport de la Vocalia de Pedagogia Social.

En la inauguració la presidenta del Col·legi de Pedagogs, Rosa Rodríguez, ha destacat que entre les funcions del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, està la d’ordenar i defensar la professió pedagògica i els espais dels seus professionals, i aquesta publicació n’és un exemple. Ha conclòs dient que “Avui la Pedagogia i molt especialment la Pedagogia Social ha fet un gran avenç”

A continuació M. Concepció Torres, responsable dels estudis de pedagogia de la Universitat rovira i Virgili, en la glossa ha posat l’èmfasi en què el perfil del Pedagog/a i Psicopedagog/a dins de l’àmbit social és cada vegada més present, a través de les múltiples funcions que l’ocupen en la seva professió i amb l’acurat treball educatiu envers les persones en totes les etapes de la vida.

Pilar Morral, pedagoga i vocal de Pedagogia Social, que ha coordinat la compilació, ha elaborat una primera part contextualitzant i fonamentant la pedagogia en els 4 documents, fruit del treball de més d'una vintena de pedagogs/psicopedagogs durant un període llarg i motivat per la presentació avançada a la revisió de la Cartera de Serveis Socials, que està pendent des del 2011.

Morral, fa especial esment en què L'objectiu, des de la Vocalia de Pedagogia Social i del Grup de Recerca de Pedagogia Social, ha estat raonar i defensar els 14 perfils professionals del pedagog/a i el psicopedagog/a que avalaria la seva inclusió i reconeixement dins la Cartera de Serveis Socials un cop actualitzada i matisa:

“Creiem que la disciplina del pedagog/psicopedagog en un equip de treball dins el marc social d'infància/adolescència i llurs famílies, atén des de la vessant preventiva (tal i com recull la Llei de Serveis Socials 12/2007), també des d'un nivell d'intervenció de risc moderat, així com des d'un tercer nivell d'intervenció de risc greu en la infància i l'adolescència amb pocs factors de protecció i elevat risc. “

Conclou la presentació amb la certesa que en els equips de treball que tenen la possibilitat d'intervenir amb l'adherència del pedagog/psicopedagog, aquests aporten el coneixement tant en les avaluacions diagnòstiques com en el seguiment dels acords amb les famílies o del seguiment de mesures protectores.

El Compendi ha treballat el desenvolupament de les funcions amb capacitat diferencial de la disciplina pedagògica que alhora complementa i intersecciona amb l'equip de treball interdisciplinari.  

Una publicació que dona “valor i dret de pertinença del pedagog/a i psicopedagog/a en les funcions definides en la Cartera de Serveis.” (Pàg.29) i esdevé una oportunitat per a què les administracions competents coneguin, reconeguin i valorin al pedagog/a i al psicopedagog/a. Més informació: comunicacio@pedagogs.cat - 609403879

Data de publicació: 30/3/2019