Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com NdP- PRESENTACIÓ GRUP RECERCA PEDAGOGIA I ESCOLA | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > Recerca > GR Pedagogia i Escola

NdP- PRESENTACIÓ GRUP RECERCA PEDAGOGIA I ESCOLA


Lliçó magistral “Autonomia i qualitat en l’educació”, impartida per Jaume Sarramona, en el marc de l’obertura del curs col·legial 2018-2019 

  • Se celebrà el DIA DEL DOCENT, en l’acte d’inauguració del nou curs col·legial, presentant en societat al GRUP DE RECERCA DE PEDAGOGIA I ESCOLA, que pretén fer una mirada crítica a l’ESCOLA, des de la PEDAGOGIA.
  • El doctor JAUME SARRAMONA en la seva LLIÇO MAGISTRAL, va analitzar i reflexionar sobre el concepte d’AUTONOMIA aplicat a l’ESCOLA: “A més autonomia de Centre, més exigència en els resultats”

Barcelona, 3 d’octubre de 2018, a les 19:00 hores a la seu del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, tingué lloc la sessió inaugural d’obertura del nou curs col·legial que va obrir la nostra presidenta Rosa Rodríguez i conduir la nostra vicepresidenta Maria Victòria Gómez.

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Grups de Recerca > NdP- PRESENTACIÓ GRUP RECERCA PEDAGOGIA I ESCOLA Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Grups de Recerca > NdP- PRESENTACIÓ GRUP RECERCA PEDAGOGIA I ESCOLA

En un context distès vam tenir l’oportunitat de rebre del doctor Sarramona una lliçó magistral en què va analitzar  l’autonomia  com a concepte i la seva relació amb l’organització, la praxis i la qualitat educatives, amb especial èmfasi en la consideració de les institucions escolars. Destaquem algunes de les reflexions del doctor Sarramona:

Partint de la diversitat d’accepció semàntica del concepte, l’autonomia crea i aprofundeix diferències que,  en sí mateixes, no són  negatives. D’altra banda l’autonomia constitueix una fita a  aconseguir en l’educand, té implicacions morals  i no comporta una mera individualitat. Aplicada als educadors  constitueix una de les dimensions que caracteritzen el professional i un dels aspectes més demanats pels docents. La manca d’autonomia és, en aquest sentit, una manca de professionalitat.

D’altra banda l’adaptació curricular pot ser una expressió d’aquesta autonomia amb el degut equilibri entre els diferents nivells de concreció. Per últim l’autonomia, que es refereix al procés i no al resultat, s’associa al lideratge i a la qualitat per a la qual cosa poden caldre certs indicadors  quantificables que  ajudin a la presa de decisions associada a l’avaluació per a la millora educativa.

Finalment  es presentà el nou Grup de Recerca de Pedagogia i Escola –que té com antecedent el grup de treball del mateix nom- coordinat pel Doctor Xavier Ureta i que té un camp d‘acció molt rellevant a fi d’assentar bases per a l’impuls de la figura  del pedagog a l’escola, la qual pot ser un element essencial per a la qualitat i la innovació en els centres docents. En paraules del doctor Ureta: “l’escola havia estat de la comunitat i ara és de les institucions. Aquest Grup de Recerca pretén fer una mirada a l’escola des d’ull crític de la pedagogia”

 

Carles Cano
Vocal de Comunicació
Col·legi de Pedagogs  de Catalunya
copec@pedagogs.cat – 932177799

Data de publicació: 4/10/2018