Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com MOLT BON CURS 2017-2018 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia i Escola

MOLT BON CURS 2017-2018

Bon inici de curs pels escolars que s'incorponen avui i els millors desitjos per als nostres mestres i professorat compromesos amb l'educació dels nostres infants i adolescents, un moment per recordar que la pedagogia i els pedagogs i psicopedagogs són un pilar fonamental per a l'educació.

Un bon moment per recordar l'aportació que va fer el Col·legi de Pedagogs de Catalunya al projecte del Consell Escolar, projecte del que demà en presentarà el document final.

Transcrivim les conclusions de l'APORTACIÓ INSTITUCIONAL DEL COPEC AL DEBAT "ARA ÉS DEMÀ" que considerem posa de relleu la pedagogia com a ciència de l'educació:

"ARA ÉS DEMA, és una gran oportunitat per repensar l’educació i per a fer una aposta ferma per al sistema educatiu català, sense encotillaments, sense que les velles pràctiques condicionin les propostes futures, recuperant tot el que de bo te l’educació catalana. Això passa per a capgirar el sistema i pensar-lo amb una mirada nova i amb una visió de globalitat.


Amb aquesta nova mirada i més enllà de les propostes i reflexions que hem fet al llarg del document, considerem que l’eix vertebrador de l’acció educativa és –i ha de ser- el pedagog/a, perquè entenem que és el pedagog/a qui supervisa aquella singularitat que presenta l’alumnat, el professorat, les famílies i el propi Centre i l’entorn. És qui n’ha de fer el seguiment, qui ha d’aportar pautes pedagògiques d’intervenció, en definitiva, qui ha de fer el disseny de la línia a seguir a l’escola, i de tot allò que se’n deriva. Aquest ha estat el model d’èxit en aquells països en què la figura del pedagog/a forma part de l’estructura de disseny de model, més enllà de la tasca diària a les escoles.


Sense cap mena de dubte és al pedagog/a a qui pertoca ─per preparació i pel rol que se li hauria d’atorgar en el món educatiu─ fer de guia per posar ordre en aquest aparent caos d’idees, tendències o teories que envolten l’actual entorn educatiu, per fer-ne la reflexió profunda i dissenyar-ne les línies de treball dels diferents agents i professionals que hi intervenen. 


És per això que posem de manifest que el pedagog/a és el professional que complementa transversalment i dona coherència i cohesió a tot el procés educatiu de l’infant, adolescent i jove, és un facilitador per incorporar les eines i els valors del compromís per desenvolupar ciutadans lliures i implicats a la nostra societat. El seu perfil professional el/la prepara per aquesta tasca i és indispensable incorporar-lo dins d’un sistema educatiu de qualitat per un nou país que té com a valor fonamental el creixement de les persones.


El pedagog/a és una figura implicada en la seva pròpia formació i creixement i en els seus propis processos d'aprenentatge, curiositat i desig pel saber, per això el/la fan tan apte per a formar part dels processos d'ensenyament i aprenentatge i de l’educació.


Per concloure recuperem l’aportació del COPEC al DOCUMENT DE BASES DE LA LLEI D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA, on aquesta qüestió sobre la pedagogia i els pedagogs/gues en el sistema educatiu es posava de manifest:   

                        

‘Un altre tema important que aporta la llei és l’autonomia de centre i la gestió del currículum, així com la gestió de centres. Estem d’acord, però és hora de dir que els docents no ho poden fer tot i per tant necessiten professionals dedicats a la gestió i a unificar teoria i didàctica.

Així doncs la LOE, com la LOGSE en el seu moment, torna a cometre el mateix error, deixar fora els pedagogs. El més savi és aprendre dels propis errors. Ja s’ha vist que psicòlegs i educadors socials deuen ser necessaris en fets puntuals de l’educació, però no són ni seran mai els arquitectes del fet educatiu.

Qui realment està format i preparat per dissenyar currículums, endegar projectes, liderar equips de docents i organitzar equips multidisciplinaris, des d’on s’atengui la diversitat i demés, és el pedagog. Parlem a totes hores de “fer pedagogia”, oblidant sempre que qui en pot fer, qui realment en sap, és el pedagog.’ 


Comissió pedagògica
Junta de Govern
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
13 de setembre de 2017


Data de publicació: 12/9/2017