Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com APORTACIÓ INSTITUCIONAL AL DEBAT “ARA ÉS DEMÀ”<BR> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Presidència > Institucional

APORTACIÓ INSTITUCIONAL AL DEBAT “ARA ÉS DEMÀ”


El projecte ARA ÈS DEMÀ liderat pel Consell Escolar de Catalunya presentat davant la comunitat educativa l’octubre passat, va obrir un gran debat entre els agents educatius implicats: docents, pedagogs, famílies i ciutadania en general. Han estat mesos intensos on hem pogut participar de jornades, xerrades, conferències i debats arreu de Catalunya, on s'ha analitzat la realitat educativa i quina és l'educació de futur que volem.

En aquest marc participatiu el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, com a membre de la comunitat educativa i social, ens sentim interpel·lats i, compromesos com ho estem amb l’educació del nostre país, no en podem ni en volem restar al marge d’aquest debat, pel que hem elaborat la nostra aportació pedagògica, que hem lliurat avui al Consell Escolar de Catalunya.

A nivell general ens ha sorprès que en les ponències la paraula PEDAGOGIA surti 9 vegades en els “Els pilars del sistema educatiu”, 1 vegada en “L’arquitectura del sistema educatiu”, 18 vegades en “El centre educatiu”, 9 vegades a “El professorat”, 1 cop a “L’alumnat”. I que el mot PEDAGOG/A surti 1 sola vegada en les cinc ponències, concretament en la de Neus Sanmartí per referir-se a Dewey.

En aquesta mateixa línia, la Jornada de Cloenda del 25 de març,  durant el diàleg amb els ponents es va fer patent la manca d’incorporació en el llenguatge els mots pedagogia i pedagog/a, pel que en el torn de debat el Col·legi de Pedagogs va adreçar una pregunta transversal sobre aquesta qüestió a la que els ponents van respondre que era quelcom implícit que ja es donava per suposat.

No compartim aquesta resposta i considerem greu que s’hagi menystingut –en les ponències- al pedagog/a, professional cabdal per al sistema educatiu atès que, com diu el doctor Martí Teixidó[1] la pedagogia és a l’educació el que la medicina és a la salut i, seguint al doctor Enric Prats[2], la literatura té el filòleg i l’educació té al pedagog.  Aquesta és la primera i més important aportació que fa el Col·legi de Pedagogs, que la PEDAGOGIA i el PEDAGOG/A tingui el paper rellevant que li correspon en el sistema educatiu.

El COPEC aposta per la interdisciplinarietat i multidisciplinarietat, és important disposar d’equips de professionals que es complementin, des de diferents mirades disciplinàries, en l’abordatge de la singularitat de cada alumne/a en qualsevol de llurs etapes educatives. Tanmateix entenem que no podem renunciar a la pedagogia com a fonamentació del sistema educatiu -en el seu sentit més ampli- atès que la pedagogia és la ciència de l’educació.

Perquè els pedagogs/gues són els arquitectes del fet educatiu i són essencials per acompanyar els processos educatius i formatius des de totes les vessants i actors: alumnes, mestres, professors, educadors i famílies i centres educatius i comunitat educativa. Defensem que sempre hem de sumar per a reeixir, però no a costa de menystenir i/o invisibilitzar als pedagogs/gues i la pedagogia.

És en aquest context i a partir de les cinc ponències que són la base del debat i participació del projecte ARA ÉS DEMÀ, que el Col·legi de Pedagogs mitjançant les comissions[3] -un per cada ponència- formades per pedagogs i pedagogues experts en cadascuna de les temàtiques abordades, aportem anàlisi, reflexions, propostes –i a voltes reivindicacions- per a una educació universal de qualitat, equitativa i catalana. 

JUNTA DE GOVERN

Col·legi de Pedagogs de Catalunya

13 d’abril de 2017[1] Martí Teixidó, mestre i doctor en pedagogia. President de la Societat Catalana de Pedagogia i de la Comissió de Deontologia del COPEC.

[2] “Si la literatura té el filòleg, l’educació té el pedagog, oficis de crítica i observació. I aquest és un llibre de pedagogia, de teoria de l'educació...” a Prats, E. (2016) Aprendre de lletres. Literatura i pedagogia, vides paral·leles UB Edicions. Barcelona.

[3] ELABORACIÓ DOCUMENT: Àngel Casajús, Anna Ferré,  Enric Prats,  Joan Gamero, Jordi Viladrosa, M. Concepció Torres, Mònica Fernàndez,  M. Victòria Gómez, Pilar Lleonart,  Ramon Moix, Rosa Rodríguez i Xavier Ureta. COORDINACIÓ COMISSIONS: M. Victòria Gómez

Data de publicació: 13/4/2017