Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com BEQUES PER A ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 2016-2017 | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Presidència > Institucional

BEQUES PER A ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 2016-2017

La Resolució de 27/07/2016 de convocatòria d'ajuts per l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 2016-2017 (BOE 189 6/08/2016) amb el nou requisit: article 7.6 b, punt 4: “Declaració responsable de la persona que faci la intervenció pedagògica o del llenguatge que reuneix els requisits exigits per l'article 6 del RD 476/2013”, excloïa als pedagogs/gues per seguir fent la tasca de suport educatiu i signant les beques corresponents, que ha vingut desenvolupant des de fa temps. 

Una convocatòria publicada el 6/8/2016 quan Centres, Entitats i Professionals que presten aquest suport educatiu i el propi Col·legi de Pedagogs, estan de vacances. Cosa que no va permetre assabentar-se fins a principis de setembre quan estava a punt d'exhaurir-se el termini de fer-hi al·legacions. 

Gràcies a l'avís del col·lectiu col·legial i dels professionals de la pedagogia d'arreu, el Col·legi de Pedagogs va formular un Recurs de Reposició demanant la inclusió expressa de pedagogs/gues en aquesta convocatòria que va lliurar a la Secretaria d'Estat d'Educació el 6/9/2016. Paral·lelament, el Consejo General de Colegios de Pedagogos y Psicopedagogos també va demanar-ne la inclusió. 

El Ministeri d'Educació ha reconegut l'error comès i ja ha tramés la primera resposta, mitjançant escrit  HABILITANT ALS PEDAGOGS/GUES a fer les intervencions pedagògiques i de llenguatge, en els termes que estableix la Resolució del 27 juliol 2016, en les esmentades ajudes. 

Per tant, ja no cal cap altra interpretació de la convocatòria 2016-2017 i els Pedagogs/gues queden habilitats per signar i desenvolupar reeducació pedagògica i del llenguatge per a les esmentades ajudes. 

En la convocatòria també es limitava l'accés als infants i adolescents, en aquest sentit al Departament d'Ensenyament està publicada la resolució per la qual es modifica l'acreditació de les beques en data de 30 de setembre de 2016. En aquesta resolució s'explicita que s'entendrà com a acreditació suficient el certificat emès per un equip d'orientació educativa i psicopedagògica (EAP) o pel departament d'orientació dependents de l'administració educativa corresponent.

En la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya s'explica tant el tema de la rectificació com que a partir d'aquesta mesura no queden exclosos els Trastorns d'Aprenentatge ja que es consideren discapacitats funcionals, com en les anteriors convocatòries.

El COPEC conjuntament amb tota la comunitat educativa ha fet pressió i ha estat alerta en tot moment dels passos que s'han dut a terme, com no podia ser d'una altra forma.


Data de publicació: 26/9/2016