Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com JGO 2016 - OBERTURA I CLOENDA<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Presidència > Parlaments actes

JGO 2016 - OBERTURA I CLOENDA

OBERTURA I CLOENDA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA - 12 DE MARÇ DE 2016

Molt bon dia a totes i tots! Sigueu benvingudes i benvinguts a la Junta General Ordinària d'enguany, moltes gràcies per ser avui aquí i compartir plegats què ha donat de si el 2015.

És hora que la Junta de Govern reti comptes a totes i tots els col·legiats i col·legiades de: QUÈ s’ha fet, COM s’ha fet i, sobretot PER QUÈ s’ha fet, sense descuidar el QUANT ha costat, com s’han invertit els diners de tots nosaltres. I és el moment de rebre crítiques, espero constructives, i també perquè no, felicitacions si fos el cas.

La Junta de Govern té l'encàrrec de dur el Col·legi a bon port, segons el full de ruta que té marcat en el seu programa, però el col·lectiu col·legial és òrgan de màxima sobirania del COPEC i totes i tots en som responsables de la seva línia de treball. Per tant les aportacions, comentaris i suggeriments seran de vital importància per a què aquesta Junta de Govern continuï la seva tasca d'acord amb les directrius d’aquesta Junta General, com ha de ser!

Fent una mirada enrere, cal dir que ha estat un any intens, com tots els que ha viscut aquest Col·legi, en el que la Junta de Govern s’hi ha implicat i ha treballat de valent, just és que ho digui jo, després vosaltres valorareu la feina feta. 

 

 

  

La vocalia de Social, ha seguit treballant pel posicionament del pedagog/a i psicopedagog/a en l’àmbit social, participant en les comissions de treball del Departament de Benestar Social i Família i, amb el Grup de Treball de Pedagogia Social, ha seguit posant en valor la funció diferencial del pedagog/a i psicopedagog/a en els serveis de la Cartera, amb molt bona resposta per part de l’Administració. Destacable és la participació en la Plataforma Pobresa Zero, com a promotors d’un document on es reivindiquen els drets fonamentals de la ciutadania envers l’EDUCACIÓ, SALUT, HABITATGE, RENDA MÍNIMA, ATENCIÓ SOCIAL. Document presentat el 16 d’octubre i que aquesta mateixa setmana, la Plataforma, ha comparegut al Parlament en el Ple d’Emergència Nacional. Així mateix, important ha sigut la participació en el Grup de Treball Interdisciplinari coordinat per l'ACIM (Associació Catalana de la Infància Maltractada) sobre la "Vulneració dels drets dels Infants en les ruptures conflictives de parella", que conclou amb un document que recull des d’una vessant interdisciplinària tot el treballat, i en el que a més de la participació en l’elaboració del document, han participat les vocalies d’Educació de Girona, Lleida i Tarragona en les Sessions de Treball ampliades que s’han fet arreu.

Des de la vocalia d’Educació, s’ha continuat fent sentir la veu de la pedagogia i la psicopedagogia tant als mitjans de comunicació com davant l’administració pública competent, amb manifestos sobre els RD i altres sorpreses que contínuament ens regalen des de l’Estat, així el COPEC s’ha manifestat sobre el Currículum de Religió, el del Secundària, el Model d’Immersió Lingüística... i encara ha tingut temps per crear debat al voltant dels deures escolars o la utilització dels mòbils a l’escola. Vam ser rebuts per la Consellera i el Secretari de Polítiques Actives per seguir reivindicant major participació dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues tant en les polítiques educatives com en els Centres Educatius. Destacable és la participació del COPEC en el debat sobre innovació en educació, promogut pel Diari Avui, amb l’Associació Rosa Sensat i la Fundació Jaume Bofill, publicat el 5 d’octubre passat, dia del DOCENT. La veu del Col·legi en matèria d’educació des de la perspectiva pedagògica és molt requerida als Mitjans de Comunicació.

La vocalia d’Empresa, una de les apostes d’aquesta Junta de Govern, ha posat en marxa recursos de suport als pedagogs/gues i psicopedagogs/gues emprenedors/res, com espais a cost molt baix, possibilitat de posar l’adreça del COPEC com adreça professional i amb recepció de correspondència. Així com disposar de publicitat a la web sense cost, incorporar el logotip del COPEC a les webs professionals, etc. Està en procés de consolidació, aquest 2016 veurem forces novetats.

Per la seva banda, les vocalies de LLEIDA, TARRAGONA i GIRONA estan molt actives participant amb d’altres entitats del territori generant sinergies i difonent el Col·legi i la pedagogia arreu, en un treball de formigueta que està tenint i tindrà resultats aquest any 2016. Alguns ja ha sigut molt visible com la inauguració de la Seu del COPEC a GIRONA el gener passat i els propers mesos veurem reactivada la seu de COPEC a TARRAGONA. 

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > El Col·legi > JGO 2016 - OBERTURA I CLOENDA<br> Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > El Col·legi > JGO 2016 - OBERTURA I CLOENDA<br> Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > El Col·legi > JGO 2016 - OBERTURA I CLOENDA<br>

Una menció especial per al nostre CONSELL SOCIAL que està elaborant un document sobre la formació i competències del PEDAGOG/A, a partir dels Plans d’estudi del Grau de Pedagogia de la UB, UAB, URV i UdG. Un treball d'anàlisi i concreció que serà la nostra carta de presentació quan anem a presentar-nos arreu, sobretot en moments que hem de reivindicar els nostres perfils professionals. I, també un apunt, per la nostra COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA que té l’encàrrec d’analitzar el Règim Disciplinari dels Estatuts, així com establir un protocol per les queixes que puguin arribar al COPEC.

Sobre els GRUPS DE TREBALL, responsabilitat de la nostra vicepresidenta, liderats per col·legiats i col·legiades compromeses amb la pedagogia i la psicopedagogia, només dir que la seva expertesa i capacitat de treball va quedar palesa aquest gener a Girona, quan ens van explicar la seva activitat del 2015. I tampoc, em vull deixar, el grup de col·legiats i col·legiades que formen part de la Xarxa d’Experts del COPEC i que de forma anònima i amb generositat donen visibilitat al COPEC representant-lo on ens demanen.                                                                                          

Imprescindible fer esment a la nostra secretaria tècnica amb un equip de pedagogues i pedagog que fan possible que la maquinària del COPEC funcioni. Sense elles i ell ja us dic que no estaríem on estem avui. Un reconeixement i agraïment per la seva bona feina i sobretot per la seva implicació i competència en tot el que fan.

Com deia un any intens en el que ha hagut també qüestions no tan amables que ha calgut donar-hi resposta, com la publicació de la llei del Consejo de Colegios de Pedagogos y Psicopedagogos de España que ha suposat participar en uns Estatuts sense consens, als que el COPEC ha votat en contra pel seu component fiscalitzador i centralista i que s’han presentat –i publicat al BOE- amb el vot dels altres 2 Col·legis de Pedagogs i Psicopedagogs, el de València promotor dels Estatuts i de les Illes Balears. Ara ja s’ha iniciat el procés de constitució en el què se’ns convida estar a la Junta, però en minoria, avui a la Junta de Govern debatrem quina ha de ser la nostra millor opció com a Col·legi, ja que un cop constituït el Consejo, s’hi estigui o no d’acord, és obligatori formar-hi part i això té conseqüències econòmiques i de possibles directrius no desitjades.

Escoltem doncs a la nostra secretària, M. Concepció Torres i al nostre tresorer, Josep Armengol, que tenen molt per explicar-nos.

PER CONCLOURE LA JUNTA DE GOVERN

Vull fer-me, fer-nos a la Junta de Govern, una autocrítica, en el full de ruta d’aquesta Junta de Govern uns dels objectius és “Assolir una major participació col·legial” i encara és una assignatura pendent, hem de cercar entre totes i tots estratègies per a promoure aquesta participació a tots els nivells, sobretot en les Juntes Generals què és on debatem el camí que s’ha recorregut i el que volem recórrer.

Un repte a assolir és fer arribar als que no estan aquí que tots i totes som COPEC, que la nostra veu s’ha de fer sentir en els grups de treball i en trobades com les d’avui perquè és una bona ocasió per compartir plegats el Col·legi que volem. Seguirem lluitant per assolir aquesta fita i espero que la propera Junta General puguem dir que hi estem arribant.

Dit això, agrair a totes i tots que feu possible que el COPEC sigui cada cop més fort i la pedagogia i la psicopedagogia més reconeguda, col·laborant cadascú des de les seves possibilitats i disponibilitats.

Perquè la força del Col·legi de Pedagogs, és la del seu col·lectiu col·legial.

 

Salut, país i pedagogia!

 

Rosa Rodríguez i Gascons
Presidenta
Barcelona, 12 de març de 2016

 

Data de publicació: 12/3/2016