INICI > Col·legia´t > Col·legiació > Quotes

QUOTES 2020

PER CONTRIBUIR A PAL·LIAR L'IMPACTE DEL COVID-19
LA QUOTA DEL 2N SEMESTRE 2020 (01/07/2020) S'APLICARÀ LA QUOTA SEM. 2019, QUE SERÀ DE 55€
EL PREU DE LA QUOTA SEMESTRAL 2020 DE 57,25€, S'APLICARÀ AL 2021

En la Junta General de col·legiades i col·legiats del 30/03/2019 s'aprovà actualitzar les quotes col·legials anualment. És per això que la Junta de Govern el 5/10/2019 va acordar:

 • Que a partir del 2020, les quotes s'actualitzarien el desembre de cada any prenent com a referència l'IPC (Font IDESCAT) de l'any anterior aplicat a gener de l'any següent.
 • Que per al 2020, atès que l'última actualització fou el gener del 2016, per l'actualització es prenia com a referència l'IPC del 2016, 2017 i 2018, amb el resultat ld'augment del 4,1%, que aplicat a la quota semestral són 2,25€ per semestre.

QUOTES ANY 2020

QUOTA ORDINÀRIA

 • Alta nova col·legiació: 150€ (un sol pagament a l'inici)
 • Quota semestral de 57,25€ (total quota anual 114,50€)

QUOTES REDUÏDES 2020:

 • Atur:
  • Alta nova col·legiació: 150€ (un sol pagament a l'inici)
  • Quota semestral de 25,00€ (temporal semestral)
 • Jubilació:
  • Alta nova col·legiació: 45€ (un sol pagament a l'inici)
  • Quota anual de 40€ (una única quota anual)  
 • Estudiants:
  • Quota sense cost, per a estudiants universitaris dels dos darrers cursos dels estudis establerts a l'article 2.1.1.a dels Estatuts del COPEC.
 • Especial:
  • Quota semestral de 25,00€ (temporal semestral)

Data de publicació: 1/1/2020