Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Reunió de la Intercol·legial amb De Guindos<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Intercol·legial Catalana

Reunió de la Intercol·legial amb De Guindos

Nota de Premsa
El president de l’Associació Intercol·legial trasllada al Ministre de Guindos la preocupació del sector col·legial català pel contingut de l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals


El president de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Oriol Rusca, ha expressat al ministre Luis de Guindos en l’entrevista celebrada avui dimarts 1 d’octubre al Ministeri d’Economia i Competitivitat, la profunda inquietud del sector dels col·legis professionals de Catalunya per l’orientació de l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals, aprovat el passat 2 d’agost pel Consell de Ministres.

Oriol Rusca ha defensat el principi de la col·legiació obligatòria com a millor garantia dels drets dels ciutadans, per mitjà de les funcions d’acreditació professional, control de la deontologia i les bones pràctiques i atenció als consumidors i usuaris que desenvolupen els col·legis professionals. En cas de no existir els col·legis professionals, aquestes funcions no podrien ser assumides per les Administracions Públiques en l’actual context de crisi econòmica i de reducció de la dimensió de totes les Administracions.

El ministre s’ha mostrat sensible i receptiu a les propostes formulades des dels  col·legis professionals de Catalunya i ha transmès el compromís d’estudiar-les amb atenció.

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya va presentar al·legacions a l’Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals dins del termini d’audiència pública obert pel Ministeri.

En el seu escrit d’al·legacions, la Intercol·legial de Catalunya qüestiona també l’intervencionisme i la voluntat uniformista de l’Avantprojecte, en detriment  de l’autonomia pròpia dels col·legis professionals i de les competències de les Comunitats Autònomes, i en concret de la Generalitat de Catalunya, tot reivindicant la importància de la deontologia professional i de l’assegurament obligatori de la responsabilitat civil dels professionals per a l’efectiva protecció dels drets dels destinataris dels serveis professionals.

Que és l’Associació Intercol·legial

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que representa més de 100 col·legis i consells de col·legis professionals de Catalunya, amb més de 150.000 col·legiats/des de tots els àmbits professionals, es va constituir el 2011 amb la voluntat de reforçar la projecció socials dels col·legis professionals, impulsar iniciatives d’interès comú, actuar com a interlocutora amb les Administracions i estudiar qüestions que afecten el col·lectiu, independentment del sector al qual pertanyin.

 

Per a més informació
Premsa Intercol·legial

Clara Llensa (661171111)
Roser Ripoll (650437845)
Telf. 934961880
www.intercolcat.cat// info@intercolcat.cat

Data de publicació: 2/10/2013