Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Col·legis Professionals i Diputats Catalans al Congrés<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Intercol·legial Catalana

Col·legis Professionals i Diputats Catalans al Congrés

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > Relacions Institucionals > Col·legis Professionals i Diputats Catalans al Congrés<br>

El president del COPEC, Josep M. Elias, el passat 29 de juliol, participà en la trobada de Diputats Catalans, al Congrés, i Col·legis Professionals per tractar la reforma de llei de Serveis Professionals que està impulsant l’Estat Español, reforma centralista i intervencionista.

Arran de la transposició de la Directiva de Serveis de la Unió Europea (2006/123/CE), d’on arrenca la justificació de l’aprovació, per part de l’Estat, de l’anomenada Llei Òmnibus, el 2009, el govern espanyol ha anat aplicant mesures que, segons els experts, van més enllà del que prescriu la Directiva, en un procés invasiu del que encara no es veu el final. Recordem que les Comunitats Autònomes tenen competències en matèria de Col·legis Professionals i que a Catalunya, es regeixen per la Llei 7/2006, aprovada pel Parlament Català el 31 de maig del 2006.


Aquest és un nou gest de suport de la Generalitat cap els Col·legis Professionals, qui ha defensat en diferents ocasions, el rol dels Col·legis Professionals envers les professions col·legiades i envers la societat, vetllant per un exercici professional ètic, amb rigor i qualitat. És una nova trobada organitzada per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, per debatre, analitzar i compartir preocupacions que tenen tant Col·legis Professionals com Govern de la Generalitat, en aquest cas, sobre una reforma de Serveis Professionals que es preveu entri en contradicció amb la llei catalana. En aquesta mateixa trobada s’ha constituït un grup de treball entre membres de la Taula Lletrada de la Intercol·legial Catalana i membres de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques per elaborar un marc legal català de les professions col·legiades.

L'any 2011 es va constituir la INTERCOL·LEGIAL CATALANA, que representa a més de 100 Col·legis Professionals i a 150.000 professionals de totes les disciplines, generant sinergies i fent front comú a aquest nou paradigma al què s’està anant, defensant les professions col·legiades com a única via per a garantir que el servei que es presta a la societat és fet per un professional capacitat i està regit per un codi deontològic.


Data de publicació: 31/7/2013