Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Petició conjunta als Partitis Polítics: Compromiís amb la Infància | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

Petició conjunta als Partitis Polítics: Compromiís amb la Infància

La Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya demana el compromís dels partits polítics amb la Infància

 

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial dels Drets dels Infants el 20 de novembre, la plataforma d’entitats d’infància ha fet arribar als caps de llista dels partits polítics amb representació parlamentària un document en què es demana el compromís polític amb la infància.

 

Els compromisos fan referència a la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, la Comissió d’Infància al Parlament, el Pacte per la Infància o la pobresa infantil.

 

Barcelona, 20 de novembre. – Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya. La Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC) ha fet arribar als caps de llista dels partits polítics amb representació parlamentària un document que recull les qüestions entorn a la infància i l’adolescència a Catalunya que haurien de ser prioritàries en l’agenda política els propers anys.

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre i coincidint amb el 23è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant de Nacions Unides, des la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya es vol recordar a administracions públiques, institucions, partits polítics i teixit associatiu la necessitat del seu compromís per assolir els reptes i les actuacions que en matèria d’Infància estan pendents de desenvolupar-se a Catalunya:

 1. Desplegament reglamentari integral de la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència a Catalunya amb els corresponents calendari i memòria econòmica.
 2. Reglamentar el funcionament de la Comissió específica sobre la infància i adolescència de Catalunya que ha estat creada recentment al Parlament de Catalunya, de manera que les organitzacions d’infància puguin participar-hi.
 3. Impulsar i donar suport al Pacte per la Infància i l’Adolescència de Catalunya.
 4. Elaborar un pla de treball i prendre mesures pràctiques per eradicar la pobresa infantil i per pal·liar-ne els seus efectes.
 5. Promoure la participació infantil i en especial en els Consells d’infants i adolescents locals i el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència a Catalunya (CNIAC), previst a la Llei.
 6. Garantir, defensar i promoure entre la ciutadania en general, els propis infants i el món acadèmic i professional els drets dels infants reconeguts a la Convenció sobre els Drets de l’infant i a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la Infància i l’Adolescència. Incloure’ls en el currículum dels plans d’estudi de les facultats i escoles universitàries més significatives (Dret, Pedagogia, Psicologia, Treball Social, Educació Social, Economia).
 7. Garantir la perspectiva d’infància amb la coresponsabilitat i coordinació efectiva de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya mitjançant el compliment del que disposa la disposició addicional cinquena de la llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
 8. Establir els mecanismes necessaris per a que l’Observatori dels Drets de la Infància compti amb els recursos necessaris per tal de poder fer estudis i informes periòdics sobre la situació de la infància i l’adolescència a Catalunya.
 9. Acreditar amb Estatut Consultiu al Parlament de Catalunya un conjunt d’entitats representatives de l’àmbit de la infància i l’adolescència per tal que assessorin les accions que afecten aquest sector.
 10. Revisar els processos administratius d’adopció i/o d’oposició  de les mesures de protecció d’infants i adolescents, per tal de fer-los més garantistes, transparents i públics, amb la intervenció d’advocats especialistes en tot el procés i evitar, així, la indefensió dels menors i de les famílies biològiques, acollidores i/o adoptives.
 11. Reduir l’edat de dret de vot als 16 anys.

La TIAC és una plataforma que agrupa entitats que vetllen des de diferents àmbits per la infància i l’adolescència a Catalunya. Es va constituir el 17 de juliol de 2007 amb l’objectiu de promoure els drets dels infants i els adolescents reconeguts a la Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per Nacions Unides al 1989.

 

Les entitats que integren la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) són l’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM), Associació per la Defensa dels Drets de la Infància i l’Aolescència (ADDIA), Associació de Mestres Rosa Sensat, Associació Diomira, Aldees Infantils SOS Catalunya, Associació “In Via”, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (Colpis), Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (Cdl), Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC), Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), Comissió d’Infància-Justícia i Pau, Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), Consell de la Joventut de Catalunya(CNJC), Esplais Catalans (Esplac), Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i Save the Children.


NOTA DE PREMSA>>>

COMPROMÍS PER LA INFÀNCIA>>>

Data de publicació: 20/11/2012