Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Defensa Polítiques Actives d’Ocupació<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > > >

Defensa Polítiques Actives d’Ocupació

MANIFEST DE LES ORGANITZACIONS SOCIALS

EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

 

Els Pressupostos Generals de l’Estat preveuen, per aquest any 2012, una reducció del 59% del recursos econòmics destinats a polítiques d’ocupació a Catalunya.

Aquesta mesura no farà més que agreujar la situació sociolaboral del nostre país, on ja comptem amb unes taxes d’atur històriques i capdavanteres a tota la Unió Europea, superant barreres històriques: més d’un 50% d’atur juvenil i un 22% d’atur en general, sent les dones el col·lectiu més castigat.

Què és el que suposarà aquestes noves retallades:

  • Les polítiques actives d’ocupació destinades a Catalunya passaran de comptar amb un pressupost de 457 milions d’euros a 198 milions d’euros.
  • Determinades partides, com ara els Plans d’Ocupació, els Agents d’Ocupació de Desenvolupament Local (AODL) i programes d’orientació sociolaboral, patiran una retallada que en molts casos serà del 100%.
  • Tot això afectarà directament als col·lectius més vulnerables de la societat catalana, que necessiten seguir itineraris formatius per reorientar la seva trajectòria professional o  programes d’integració laboral, com ara aturats i aturades de llarga durada, joves sense formació, discapacitats/des, dones víctimes de violència de gènere, etc.
  • Aquestes retallades en ocupació, posen la veu d’alarma davant el perill que comportaran per la cohesió social als municipis i ciutats de Catalunya. Els organismes locals fins ara han vingut desenvolupant polítiques actives d’ocupació a nivell local, ara no tindran marge de maniobra per poder-ho continuar fent. 
  • També cal dir que, aquesta reducció pressupostària no ajudarà a tenir els instruments necessaris per ajudar a l’ocupabilitat de les persones aturades  del nostre país, atès que moltes de les persones que treballaven per entitats socials, serveis d’ocupació i promoció econòmica, etc. es veuran abocades a l’atur.
  • A més a més, és important destacar la intenció del Govern Central de privatitzar els serveis d’ocupació mitjançant les Agències Privades de Col·locació. Aquesta mesura, prevista en la darrera reforma laboral, només comportarà més discriminació cap als col·lectius vulnerables, per la dificultat que comporta la inserció laboral d’aquests.

 És per tot això que demanem,

  • Que el Govern Central reconsideri el seu posicionament en matèria de polítiques actives d’ocupació i, concretament, cap als col·lectius més sensibles.
  • Que la Generalitat de Catalunya incrementi els recursos econòmics per al desenvolupament de polítiques actives d’ocupació a nivell local gestionades pels municipis i entitats d'iniciativa social.
  • Que la Generalitat de Catalunya doni prioritat a les administracions locals i organismes autònoms de caràcter públic i entitats d'iniciativa social per sobre de les Agències Privades de Col·locació amb ànim de lucre en la intermediació del mercat de treball.

ELS PODERS PÚBLICS TENEN L’OBLIGACIÓ DE PROTEGIR A LES PERSONES MÉS VULNERABLES I VETLLAR PER A LA SEVA INSERCIÓ SOCIO-LABORAL.

 

DESCARREGAR-SE EL MANIFEST >>>


Data de publicació: 31/7/2012