Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com El COPEC i el nou Govern de la Generalitat<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Presidència > Institucional

El COPEC i el nou Govern de la Generalitat

El COPEC porta a terme un ronda de presentacions davant el nou govern de la Generalitat. L’objectiu, reiterar la disposició del Col·legi de Pedagogs de Catalunya per col·laborar en temes relacionats amb la pedagogia i l’educació. Així com recordar les demandes i reivindicacions dels professionals de la pedagogia i psicopedagogia que resten pendent de resoldre.

 

El primer a rebre al COPEC fou el Departament d’Ensenyament, de la mà de Lluís Safont, Secretari de Polítiques Educatives, amb molt bona sintonia i disposició d’escoltar al Col·legi i recollir les seves consideracions. El president del COPEC, Josep M. Elias, i Victòria Gómez, representant del COPEC a Lleida, van reiterar la creació dels Departaments d’Orientació al llarg de tot el sistema educatiu, vella demanda del Col·legi amb l’anterior Govern, incidint en què la tasca i dedicació dels EAP és insuficient, ja que l’ajut ha de ser des de dins dels Centres Educatius, no només a nivell d’alumnes, sinó també al cos docent, especialment pel que fa als recursos per atendre la diversitat. Diversitat entesa en un sentit ampli abastant tant les deficiències com els talentosos i altes capacitats. La reunió va finalitzar amb la compareixença de la Consellera, Elena Rigau, que va saludar i encoratjar al COPEC en la seva tasca.

 

La següent visita va ser al Departament d’Economia i Coneixement, amb Antoni Castellà, Secretari d’Universitat i Recerca, on acompanyava al president del COPEC, M. Concepció Torres, secretària i representant del COPEC a Tarragona. En la trobada es va posar sobre la taula la necessitat que des de l’àmbit acadèmic es tingui coneixement del perfil professional del pedagog/a i del psicopedagog/a, de les seves funcions i tots els sectors professionals en els que està intervenint. D’altra banda, la demanda de crear plataformes de difusió per la recerca pedagògica, tal i com demanen les agències de qualitat a Catalunya. El Màster de Secundària també fou motiu de debat, així com el necessari reconeixement de la formació pedagògica que s’adquireix en els estudis els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues.

 

Al Departament de Territori i Sostenibilitat, el president del COPEC, acompanyat per Victòria Rodríguez, representant del COPEC a Girona, va ser rebut per Marta Subirà, Directora General de Polítiques Ambientals i Josep Plana, Subdirector General. En la reunió es van explorar tres possibles vies de col·laboració, ambientalitzar els currículums del centres educatius amb la creació de nous recursos i metodologies innovadores, així com incidir en la formació d’aquests tema en els docents. La Creació d’un Consell del Programa Escoles Verdes, per validar la qualitat pedagògica del mateix, mitjançant la incorporació d’un expert de la Xarxa d’Experts del COPEC. I impulsar la cooperació de projectes d’educació ambiental a nivell nacional, europeu i internacional, comentant una possible vinculació amb el Grup de Treball de Pedagogs Sense Fronteres.

 

En el Departament de Cultura, va rebre al president del COPEC i a Jordi Puig, tresorer, Laura Bertran, Cap de Gabinet del Conseller de Cultura, on van aflorar sinergies quant a la cultura i la pedagogia i la importància de lligar-ho amb l’educació i el país. Des del COPEC es va fer palesa al perfil del pedagog/a en l’àmbit de la cultura mitjançant actuacions i programes de sensibilització i coneixement de les nostres arrels i de la seva projecció en contacte amb altres cultures.

 

Al Departament de Salut, rebuts per en Francesc Sancho, Secretari d’Estratègia i Coordinació, Josep M. Elias, acompanyat per Carme Lloreta, vocal de Salut i Pedagogia Social, va presentar la feina feta pel Grup de Treball de Salut, Terapèutica i Qualitat de Vida, reivindicant representació i rol del pedagog/a i psicopedagog/a en l’àmbit de la salut. Va haver molt bona entesa en la reunió, on es va comentar que, properament, es revisaria el Programa de Salut i Escola, la qual cosa pot ser important per a promoure el paper del pedagog/a i psicopedagog/a en el programa.

 

El Conseller del Departament de Benestar Social i Família, Josep Lluis Cleries, va rebre personalment al president del COPEC i Carme Lloreta, vocal de Salut i Pedagogia Social, en una trobada on es va tractar la figura del pedagog/a en àmbit social. Un àmbit, el de la Pedagogia Social, que per la seva dimensió i impacte és de suma importància per al Col·legi de Pedagogs, on hi estan intervenint un nombre significatiu de pedagogs i pedagogues en diferents àrees del serveis socials especialitzats: infància, joventut, drogodependències, disminució, igualtat, dependència... . Es va lliurar un document recull de l’activitat de Grup de Treball de Pedagogia Social, i es va parlar sobre la Cartera de Serveis, a la què, des del COPEC, es vol analitzar i fer aportacions a la propera edició.

 

El darrer Departament visitat, el de Justícia, Josep M. Elias va estar acompanyat per Rosa Rodríguez, vicepresidenta, Josep Armengol, vocal de Mediació i Jaume Baches, assessor jurídic del COPEC. Van ser rebuts per Maria del Mar Blasi, Cap del Gabinet de la Consellera, Ramon Pares, Director General de Serveis Penitenciaris i Santiago Ballester, Director General de Dret i Entitats Jurídiques. En la reunió es van tractar temes sobre la presència del pedagog/a en els Serveis Penitenciaris, com sector on havia hagut molta presència dels professionals de la pedagogia i que per pressions d’altres col·lectius professionals ha anat perdent espai, però no competència, i que tot i ser una tasca difícil el COPEC vol intentar la seva recuperació. Es va tractar sobre la necessitat de tenir un retorn sobre els pèrits/tes en pedagogia o psicopedagogia que es gestiona des del Departament. El tema estrella de la reunió va ser, sens dubte, la Mediació, camp professional del que el Col·legi de Pedagogs està molt implicat, fent un repàs històric i les perspectives de futur de la Mediació.

 

El COPEC té pendent de visitar als Departaments d’Empresa i Ocupació, Governació i Interior, als que es preveu fer-ho durant aquest 2012.

 

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya, ha tingut sempre com a un dels seus objectius més importants mantenir bones relacions amb l’Administració Pública, és per això que no escatima esforços per a participar en els fòrums de debats, comissions de treball, panell d’experts que tant el Govern de la Generalitat, com les Diputacions, com l’administració pública local, promou. Així com presentar les demandes i les reivindicacions que considera justes i necessàries per a defensar els interessos de la ciutadania i de la pedagogia del nostre país.

Data de publicació: 21/2/2012