INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia i Escola

Ensenyament publica la incorporació de pedagogs i psicopedagogs a FOL

El Departament d’Ensenyament ha publicat la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre (DOGC 6037, 3.1.2012), on s’inclouen les demandes que va fer el Col·legi de Pedagogs de Catalunya en el Recurs de Reposició del juliol passat.


Pedagogs i Psicopedagogs ja es poden presentar a l’especialitat de Formació i Inserció Laboral (505), de la Borsa d’Interins del Cos de professors d’ensenyament secundari. Especialitat que s’imparteix a Cicles Formatius de Grau Mig i Grau Superior, així mateix s’ha inclòs el Grau de Pedagogia en les especialitats on són presents els llicenciats de pedagogia. Aquesta incorporació ja es pot consultar l’aplicació que el Departament d’Ensenyament: Què puc fer amb la titulació que tinc? 

Es tanca un desacord que ha mantingut el COPEC amb Ensenyament, des del 2005, però se’n obre un altre. En la mateixa Resolució que reconeixen el dret de pedagogs i psicopedagos d’optar per l’especialitat de FOL, inclouen un annex que indica:

Annex 2:

Titulacions que s’eliminen de l’annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2010-2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny:

 COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

 FI Filosofia
Llicenciatura en filosofia i ciències de l’educació (pedagogia terapèutica/educació especial)
Llicenciatura en filosofia i ciències de l’educació (ciències de l’educació/orientació escolar)
Llicenciatura en filosofia i ciències de l’educació (pedagogia)”

 

Davant d’aquesta decisió arbitrària i injustificada, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya ha presentat un altre Recurs de Reposició contra aquest ANNEX 2 de la Resolució, del que espera imperi el sentit comú i es retiri, tal com es demana en el Recurs.

RESOLUCIÓ ENS/2996/2011 (DOGC 6037 3-1-12)>>>

RECURS PRESENTAT CONTRA LA RESOLUCIÓ ENS/2996/2011>>>


Data de publicació: 6/2/2012