INICI > Aula Pedagogia > Programació 2012

anterior

Curs a Barcelona
Altes Capacitats Intel·lectuals

 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > Curs a Barcelona<br><em>Altes Capacitats Intel·lectuals</em>

 

Altes Capacitats Intel·lectuals

 

 

 

>> Reconegut pel Departament d'Ensenyament com a Formació Permanent adreçada al Professorat

 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > Curs a Barcelona<br><em>Altes Capacitats Intel·lectuals</em>
>> Reconegut com a Formació d'Interès en Serveis Socials per part del Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit Social, òrgan adscrit al Departament de Benestar Social i Família

 

>> Reconegut amb 2 Crèdits de Lliure Elecció per la Universitat de Girona

 

Presentació

 

Aquest curs pretén ser una introducció a les altes capacitats intel·lectuals. Servirà per conèixer les característiques i el desenvolupament bàsic dels nens i nenes amb altes capacitats, així com per saber quina intervenció es pot fer amb ells en el dia a dia escolar.

 

 

Objectius

  1. Oferir als pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, psicòlegs/gues, mestres i professorat en general els coneixements bàsics per comprendre les característiques, el desenvolupament i la intervenció educativa que requereixen els infants i adolescents amb altes capacitats intel·lectuals.
  2. Proporcionar continguts teòric - pràctics i tècnics implicats en la detecció i diagnòstic.
  3. Potenciar les habilitats i competències dels professionals de la pedagogia i de l'educació i les tècniques de seguiment d’aquests nens i nenes.

 

Programa – Continguts

 

1.       Introducció

               1.1. Estereotips i prejudicis

               1.2. Estereotips socials, familiars i professionals

               1.3. Definició del nen/a superdotat/ada. Primera aproximació

 

2. Característiques sobre l’alumnat amb altes capacitats

2.1. Tipologia d’alumnat amb altes capacitats: superdotats, talentosos, precocitat...

2.2. Factors de risc. Per què és necessària la intervenció especial en aquests alumnes

 

3. Conceptes psicològics

               3.1. Intel·ligència i superdotació. Models de intel·ligència humana

               3.2. Creativitat i superdotació

               3.3. Altres factors relacionats amb la superdotació

               3.4. Nous avenços en recerca

 

4. Avaluació

 4.1. Demanda dels pares/mares - demanda dels mestres

 4.2. Elements per fer pre-identificacions a l’aula

 4.3. Diagnòstic: intel·ligència, aptituds, personalitat i creativitat

 

5. Orientació psicopedagògica

     5.1. Orientació a la família

     5.2. Orientació al propi nen/a

     5.3. Rol de l’orientador/a escolar

     5.4. Rol del tutor/a del nen/a

     5.5. Rol de l’administració de l’escola

 

6. Intervenció educativa

               6.1. Marc legal educatiu

               6.2. Models, tècniques i programes

 

7. Intervenció amb l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals

                7.1 Diversitat, aprenentatges i escola inclusiva

                      7.1.1 Afrontament de la diversitat i factors de la mateixa

                      7.1.2 Model d’escola inclusiva

                7.2 Com treballar en una escola inclusiva

                     7.2.1 Els recursos humans

                     7.2.2 Els factors espai-temps

                     7.2.3 Intervenció en els objectius i continguts

                     7.2.4 Estratègies d’ensenyament i aprenentatge

                7.3 Principals línies d’intervenció amb l’alumnat amb altes capacitats

                     7.4.1 Tipus de mesures educatives

                     7.4.2 Els Plans Individualitzats

                     7.4.3 Mesures extraescolars

 

8. Activitat pràctica. Síntesi i reflexió sobre els continguts

 

- Referències bibliogràfiques

 

 

Metodologia

 

La metodologia del curs serà de caràcter teòric - pràctic, posant èmfasi en la part d’intervenció educativa. Es fomentarà el treball en equip, portant a terme anàlisi de casos, a partir de situacions properes als participants.

 

 

Professorat del curs

  • Milagros Valera Sanz. Pedagoga i logopeda. Col·legiada núm. 525. Vocal d’Educació i diversitat  del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Membre del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats del COPEC. Experta Universitària en Diagnòstic i Educació dels alumnes amb Altes Capacitats.
  • Leopold Carreras Truñó. Psicòleg. Membre fundador de FICOMUNDYT (Federación Iberoamericana del Consejo Mundial del Niño Bien Dotado y Talentoso). Membre del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Delegat a Espanya de NEPES (Network of European Psychologists in the Educational System), Vocal de la Junta de la secció educativa del COPC. 
  • Flavio Castiglione Méndez. Psicòleg clínic i educatiu, i psicoterapeuta. Membre delegat a Espanya del WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children). Professor de Primària i Coordinador del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.  

 

Durada: 30 hores

 

* Caldrà enviar document/carnet acreditatiu de la condició a formacio@pedagogs.cat

 

 

Dates, horari i lloc: 

 

Dates: 11, 12, 13, 16, 17 i 19 de juliol de 2012

 

Horari: de 9:00 a 14:00 h.

 

Lloc: Seu del COPEC, Av. Mistral, 20 bis, entl. 2. Barcelona

 

 

 

ORGANITZA
Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > Curs a Barcelona<br><em>Altes Capacitats Intel·lectuals</em>

COL·LABORA

VOCALIA D'EDUCACIÓ I DIVERSITAT


 

* Per a qualsevol dubte o aclariment, contactar amb Àngela Carrasco a formacio@pedagogs.cat, o al 93 217 77 99 de 12 a 14 i de 16 a 19 h. 

* Les anul·lacions d’inscripcions i devolucions de l’import corresponent només es contemplaran en el cas de comunicar-ho amb 7 dies d’antelació a l’inici de l’activitat.