INICI > Aula Pedagogia > Programació 2011

anterior

Curs a Barcelona
Acompanyament Terapèutic

Col·legi de Pedagogs de Catalunya title=   

Curs d'ACOMPANYAMENT TERAPÈUTICHi ha molta demanda de professionals amb capacitació per fer suport i acompanyament terapèutic. Els participants al curs tindran prioritat a la demanda d’experts, per part de centres, hospitals i institucions de salut, per mitjà d'Eva Font, membre de l'EPBCN, entitat col·laboradora del curs, amb quí el COPEC té signat un conveni de col·laboració.

Reconeixement d' 1 Crèdit de Lliure Elecció per la Universitat de Girona (UdG)

Reconeixement d'Interès Sanitari pel Departament de Salut

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > Curs a Barcelona<br><I>Acompanyament Terapèutic</i>
Reconeixement de Formació d'Interès en Serveis Socials per part del Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit Social, òrgan adscrit al Departament de Benestar Social i Família


Presentació

El curs està adreçat als professionals que intervenen en l’àmbit social, educatiu i de la salut, i ofereix eines per tal de possibilitar l’aproximació a la pràctica terapèutica.


Objectiu: Oferir eines per una aproximació a la pràctica terapèutica.

 

 

Programa

 

- Breu història del AT.

-          Què és l’acompanyament terapèutic?

-          Per a què serveix?

-          Qui o quins professionals el realitzen?

-          En quins casos és aplicable?

 

- Funcionament de l’aparell psíquic.

-          Els actes fallits

-          Els somnis

 

- Psicoanàlisi i Psiquiatria.

-          Medicació i tractament terapèutic.


- Els sentits dels símptomes


- Nous camins de la teràpia analítica.

-          Acompanyament terapèutic

-          Grup de contenció

 

- Diferents patologies. Estructures clíniques.

-          Neurosi i Psicosi

-          Dol i malenconia

-          Trastorns alimentaris: Anorèxia nerviosa i Bulímia

-          Addiccions

 

- La teràpia analítica.

 

- La teràpia familiar.

 

- Treball de casos pràctics.

 

- La figura del Terapeuta. Funcions i formació.

 

 

Metodologia

 

La metodologia del curs serà de caràcter teòric - pràctic, es fomentarà el debat i la reflexió, portant a terme anàlisi de casos, a partir de situacions pràctiques.

 

 

Docent del curs

  • Eva Font García. Pedagoga i Psicopedagoga, col·legiada 727. Psicoanalista a l’Espai Psicoanalític de Barcelona. Membre del Grup de Treball de Salut, Terapèutica i Qualitat de Vida del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

 

Durada:  20 hores.

 

Dates:

  • Octubre 2011: 24 i 31
  • Novembre 2011: 7, 14, 21 i 28
  • Desembre 2011: 5,12 i 19
  • Gener 2012: 9, 16, 23 i 30 

Horari: Dia 24/10/2011, de 19:30 a 21:30, resta de dies de 19:30 a 21 hores.

 

Lloc: Seu del COPEC a Barcelona - Av. Mistral 20 bis, entl 2a.

 

Preu: 

  • Col·legiats/des i estudiants associats/des: 170 € (El Banc de Sabadell col·labora amb 60 €, per a aquells col·legiats/des que no siguin clients i obrin un compte, domiciliant la quota col·legial)
  • No col·legiats/des: 255 €
  • Associats/des d’EPBCN: 204 € (marcar l’opció col·legiat i a núm. col·legiat indicar EPBCN)
  • Estudiants, persones en atur i jubilades: 204 € (marcar l’opció col·legiat i a núm. col·legiat indicar EST, ATUR o JUB. Enviar còpia escanejada document acreditatiu de situació a formacio@pedagogs.cat)

Termini Inscripcions: 18/10/2011

Més informació:

Col·legi de Pedagogs de Catalunya:
Àngela Carrasco, al telèfon 932177799 (de 14 a 20 h.) correu electrònic: formacio@pedagogs.cat
 
Espai Psicoanalític de Barcelona: Tel. 934548978

 

 

> CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ, PER LA UNIVERSITAT DE GIRONA:En virtut de la sessió 05/11 de data 7 de juliol de 2011 del Consell de Govern de la Universitat de Girona, el curs  d’Acompanyament terapèutic està reconegut amb 1 crèdit de lliure elecció, per als alumnes de les Facultats d’Educació i Psicologia, de Ciències, Politècnica Superior, d’Infermeria, de Ciències Econòmiques i Empresarials i de Turisme.

> INTERÈS SANITARI, per l'Institut d'Estudis de la Salut, del Departament de Salut.

> INTERÈS EN SERVEIS SOCIALS, del Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l'Acció Social, del Departament de Benestar Social i Família.

 


 


 
     ORGANITZA     COL·LABORA
Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > Curs a Barcelona<br><I>Acompanyament Terapèutic</i> Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > Curs a Barcelona<br><I>Acompanyament Terapèutic</i>