INICI

Dia Mundial de l'Alfabetització 2013

Col·legi de Pedagogs de Catalunya >  > Dia Mundial de l´Alfabetització 2013<BR>


El Dia Internacional de l’Alfabetització que se celebra el 8 de setembre, aquest 2013 estarà dedicat a “les modalitats d’alfabetització del segle XXI”, amb la voluntat de donar a conèixer  la necessitat d’assolir “les competències bàsiques d’alfabetització per a tots” i dotar a cada persona de les més avançades aptituds de lectoescriptura i càlcul, como part de l’aprenentatge al llarg  de tota la vida.


Els contextos alfabetitzats són fonamentals per a l'eradicació de la pobresa, reduir la mortalitat infantil, frenar el creixement demogràfic, assolir la igualtat entre els sexes i vetllar  pel desenvolupament sostenible, la pau i la democràcia. 


Les bases de les campanyes mundials d'alfabetització daten del 1962 i són un dels resultats de l'impuls d'educació popular de base iniciat al segle  XIX.  La UNESCO en la sessió de la conferència general del novembre de 1960  llançà les bases d'un programa mundial d'alfabetització, i a l'assemblea general de l'ONU del desembre de 1961 hom demanà que aquest organisme se'n responsabilitzés; la seva feina consisteix a coordinar les diferents accions,  fer el programa d'estudis i  articular consells experts i precisions tècniques als Estats.

El Pedagog Paolo Freire al 1962 va tenir la primera oportunitat d’aplicar de manera significativa les seves teories de la pedagogia crítica, quan va ensenyar a llegir i escriure a 300 treballadors de plantacions de canya de sucre en tan sols 45 dies. El mètode d’alfabetització creat per Paulo Freire no es conforma amb  ensenyar a llegir i escriure, sinó que busca produir un canvi efectiu i real en l’home i en la seva auto comprensió personal i en la del mundo que l’envolta.

Enguany es portarà a terme el Congrés pel Dret a una Educació de Qualitat que té com a finalitat esdevenir un espai de reflexió col·lectiva envers la importància de l'educació arreu, en el que col·labora el Grup de Treball Pedagogs sense Fronteres del COPEC. 
Data de publicació: 8/9/2013