INICI

Abstract de la IV Jornada del COPEC

Les jornades posaren al descobert la necessària posta en escena del pedagog/a en multiplicitat de contextos educatius, formatius i de canvi. 

 

Durant dos dies, professionals provinents de diverses disciplines científiques, han denunciat, analitzat i reflexionat al voltant dels rols dels professionals de la pedagogia i la seva aportació en els equips multidisciplinaris,  unint sinergies en benefici d’una societat més solidària, més comunicativa, més participativa i, sobretot, més feliç.

 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya >  > Abstract de la IV Jornada del COPECErnest Maragall, durant la inauguració, va exhortar a tots els agents socials a col·laborar i participar en el que seran les Bases per la Llei de l’Educació Catalana, amb una especial crida als pedagogs/gues, per a què aportin la seva mirada pedagògica a la proposta elaborada pel Departament.

 

El Dr. Lipovestky, amb l'anunciada conferència "ELS DESAFIAMENTS DE LA HIPERMODERNITAT”, va fer una gran denúncia: estem abocats a una vertiginosa espiral de consumisme, en la recerca del plaer i la satisfacció immediata. No estem al final de la modernitat, estem en la hipermodernitat.

 

Per Lipovestky, la cultura hedonista ha guanyat i neix una nova ansietat que cal satisfer. Col·legi de Pedagogs de Catalunya >  > Abstract de la IV Jornada del COPEC

Recomana no anar contra aquesta  acceleració, sinó d’oferir alternatives i dotar als infants i joves d’eines, estratègies i recursos que canalitzin l’obsessió que ens té a tots atrapats:  Només una passió pot treure una altra passió. Hi ha infinitat de recursos que promouen passions positives com l’art, la cultura, l’esport. Segons Lipovestky tothom hi està implicat, tothom té la seva part de responsabilitat i cal treballar plegats per donar la volta a la situació, és necessària una pedagogia de les passions. Altre cop el pedagog hi té molt a dir. És necessari inventar noves formes d’educació i de treball: construir una identitat més enllà del paradís passatger del consum.

 

 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya >  > Abstract de la IV Jornada del COPEC

Dues taules rodones van estar abocades a analitzar el fet educatiu, els seus fonaments i les bases educatives futures. La primera va fer una mirada a les diferents dimensions educatives on el nen, el jove, l’home, es veu immersos, i dibuixaren les pistes cap on hauria d’anar l’educació del futur: apostar per una educació integral; apropiar-se de les TICs com a eina i estratègia educativa; superar l’exclusió social de tota mena; els Valors com a fita per superar les desigualtats i les materialitats; comunitat educativa: coordinació entre tots els agents socials i educatius; Pedagog/a: professional necessari dins les claus d’una acció educativa.  

 

La segona va aprofundir en el caràcter científic del fet educatiu posant l'èmfasi per les seves dimensions com l’espiritual, per donar resposta a la pluridimensionalitat de l’ésser humà. La promoció del pensament lliure i propi, mitjançant el coneixement del saber i la transmissió cultural inter i intra. S'aposta per una nova pedagogia que sigui capaç d’inventar una nova escola, on els professionals seran els elements claus per potenciar les dimensions educatives de cada ser humà.

 

Aquesta reflexió va donar pas a tres taules rodones que per la seva especificitat professional, en un primer moment, costava posar-les al costat de la pedagogia. Els professionals que intervingueren demostraren amb el seu bagatge experencial un món amagat, on l’educació, la formació i els processos de canvi estan latents i que cal la intervenció pedagògica per enriquir la pròpia tasca d’aquests professionals. 

 

La pedagogia en l’àmbit de la salut mostra la situació, a cops amagada, de molts nens i joves que no gaudeixen dels mateixos privilegis que els altres i que la solidaritat es pot apropar als contextos educatius normalitzats. L’esport és un àmbit important en la vida dels infants i joves i cal una pedagogia per ensenyar a gaudir de l’esport com un joc i com un entreteniment. Per últim la gastronomia i l’educació són dos àmbits professionals propers quant al seu abast més enllà del procés formatiu a cuiners i restauradors, pot ser un mitjà d’inserció social, un recurs per a una educació alimentària, dietètica i equilibrada.

 

S’acaben les jornades amb un altre conferenciant d’alt nivell: el Dr. Manuel Cuenca, ens mostra com la formació d’adults té diferents vessants i diferents demandes, tant a l’empresa com a mitjà per posar de relleu capacitats que es posen en joc en el mercat de treball, com demandes per gaudir de sabers, amb l’únic objectiu de conèixer, sense el condicionament d’una acreditació acadèmica final.

 

La cloenda de la jornada, resta a càrrec de MariaDolors Rius, Secretària del Departament d’Educació, reiterant la necessitat que el pedagog/a participi en dissenyar i dibuixar la llei de Bases que s’endega des del Departament.

 

El denominador comú de les IV JORNADES DEL COPEC, ha estat la demanda explicita, de tots els professionals que han intervingut, en què el pedagog/a ha d’actuar i estar present en tots aquests processos educatius, formatius i de canvi, aportant l’assessorament, coordinació, disseny, innovació i avaluació. S’exhorta a què el pedagog/a sigui proactiu i posi en pràctica els seus coneixements al servei i en col·laboració amb els altres professionals.
PROGRAMA IV JORNADA COPEC