INICI

QUOTA ESPECIAL

Quota reduïda que es pot aplicar a col·legiats i col·legiades, la situació personal i/o profesional dels quals és especial i no poden acollirse a les altres quotes reduïdes que té estipulades el Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

PROCEDIMIENT

  • Quota que ofereix el Col·legi de Pedagogs de Catalunya al col·legiat/col·legiada, prèvia valoració de la situació plantejada
  • El col·legiat/col·legiada, per acollir-se, ha de tenir una antiguitat mínima de dos anys de col·legiació
  • El col·legiat/col·legiada ha de signar un document donant fe de la veracitat de la situació especial
  • Està limitada a un semestre, amb possibilitat d'una pròrroga.
  • Per a tornar a acollir-se, el col·legiat/col·legiada, haurà d'haver estat dos semestres amb quota ordinària
QUOTA REDUÏDA ESPECIAL
  • Quota semestral 25,00€ (temporal especial)

Data de publicació: 1/1/2019