INICI > Aula Pedagogia > Programació 2018

anterior

CURS INTENSIU D’APROFUNDIMENT PREPARACIÓ A OPOSICIONS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA 2018

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > CURS INTENSIU D’APROFUNDIMENT PREPARACIÓ A OPOSICIONS D´ORIENTACIÓ EDUCATIVA 2018 


CURS INTENSIU D’APROFUNDIMENT PER A LA PREPARACIÓ A OPOSICIONS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA


PRESENTACIÓ


Davant les demandes rebudes de col·legiats i col·legiades, des del Col·legi de Pedagogs organitzem un Curs intensiu d’Aprofundiment per a la PREPARACIÓ A LES OPOSICIONS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA. S’adreça a pedagogs/pedagogues i psicopedagogs/psicopedagogues que s’estan preparant per a les proves d'accés al cos d'Ensenyament Secundari en l'especialitat d'ORIENTACIÓ EDUCATIVA, amb la finalitat que adquireixen el domini d'estratègies de DEFENSA del Dossier del PLA D’ACTUACIÓ DE L’ORIENTADOR/A.

 

El curs, de 20 hores -15 presencials i 5 de suport online-, és d’aprofundiment i es treballarà la segona part de la convocatòria, és a dir, la de les Unitats d'Intervenció i l'Exposició.

 

Els participants del curs han de tenir en compte que no és possible, pel temps de durada del curs, començar des de “zero", sinó que aquest curs començarà a partir del Pla que cadascú s'haurà confeccionat prèviament i les sessions aniran adreçades a l'EXPOSICIÓ, que és la part més important de tot el procés (encara que, evidentment, es podran revisar els Plans d'Intervenció per part del formador). 


** IMPORTANT:  Comprovar que s'està a la Llista d'Admesos que es pot consultar a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2017/admesos-exclosos/


OBJECTIUS

 • Adquirir el domini d'estratègies de defensa del Dossier del Pla d’Actuació de l’Orientador/a.
 • Exposar el propi Pla d’Actuació, amb guia i ajuda, per a cadascun dels aspectes a tenir en compte.
 • Rebre assessorament i acompanyament en totes les qüestions relacionades.

CONTINGUTS

 1. Treballar les estratègies de defensa del Dossier del Pla d’Actuació de l’Orientador/a, corresponent a la part A i B de la segona prova davant del Tribunal.
 2. Assessorament sobre qualsevol aspecte de l'organització general d'un Institut i dels seus recursos per a la Diversitat (de coneixement comú per l'Orientador de Centre i del professional de l'EAP), com per exemple: la CAD, els Recursos externs a l'Institut, les diferents mesures per atendre a la Diversitat, la Diversificació Curricular, l'Atenció a la UEC, col·laboració amb els serveis externs, etc.
 3. Assessorament sobre el Pla de Treball de l’Orientador Educatiu en un Institut: ·Les funcions del professor/a d'Orientació Educativa. · L'acció tutorial (el paper de l'Orientador/a).
 4. Assessorament sobre el Pla de Treball del professional en un EAP: ·Estructura i funcionament dels EAP. ·El treball del professional de l’EAP en un centre de secundària. 
 5. Assessorament sobre el procés del Concurs-oposició: ·Procés general. ·Resolució de dubtes referits als continguts teòrics dels temes que integren l’oposició. ·Revisió i actualització de la normativa vigent. ·Orientació en l’elaboració tant del Pla d’Actuació de l’Orientador en un Centre, com el Pla d’Intervenció del professional de l’EAP, que ha d’incloure, almenys, quatre blocs al Pla. ·Simulacres de les diferents parts del procés selectiu (prova escrita, assaig de les exposicions, etc.)
FORMADOR

 • Àngel Ma Casajús Lacosta. Doctor en Pedagogia. Llicenciat en Pedagogia, especialitat Orientació escolar i professional. Expert en Necessitats Educatives Especials i TDAH. Cap del Departament d'Orientació de l'Institut Sant Andreu de Barcelona. Professor associat de la Universitat de Barcelona. Formador de formadors. Autor de publicacions sobre Didàctica de les Matemàtiques i TDAH, Pedagogia Terapèutica, entre altres. Vocal d'Educació del Col·legi de Pedagogs.

DATES, HORARI I LLOC

 • Dates: Del dijous 22 de febrer al dijous 29 de  març de 2018 (No hi haurà sessió dijous 1 de març). Son un total de 5 sessions presencials de 3 hores cadascuna. 
 • Horari: de 17 a 20 hores.
 • Lloc: Seu de COPEC BARCELONA, Avinguda Mistral, 20 bis, entl. 2. 08015 de Barcelona. ON SOM
PREU 
 • Col·legiats/des: 250€
 • No Col·legiats/des: 390€
** IMPORTANT: Rebreu la confirmació de la inscripció per correu-e i també les indicacions per a fer el pagament del curs.Per a qualsevol dubte o aclariment CONTACTAR AMB EL COPEC

Data de publicació: 22/1/2018