INICI

FORMACIONS RECONEGUDES PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Les següents activitats formatives organitzades per l’Aula de Pedagogia dins l'Escola d'Estiu del COPEC, han estat reconegudes com a Formació Permanent del Professorat no universitari pel Departament d'Ensenyament.

Per a qualsevol qüestió CONTACTAR AMB EL COPEC

Data de publicació: 23/6/2015