INICI > Aula Pedagogia > Programació 2015

anterior

PROGRAMACIÓ JULIOL - ESCOLA ESTIU COPEC 2015

INSCRIPCIONS TANCADES

Les activitats formatives s’adrecen a estudiants i a professionals de la pedagogia, la psicopedagogia i a altres professionals de l’àmbit educatiu, social i de la salut, com: pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, psicòlegs/òlogues, educadors/es socials, treballadors/es socials, mestres, professorat, infermers/es, ... . 

ACTIVITAT FORMATIVA

EXPERTS/ES

NÚMERO HORES

PRESENTACIÓ - OBJECTIUS

DATES/HORARI/LLOC

LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES (Tancat)

NÚRIA PEDRÓS PONS. Dra. en Pedagogia

15 h.

Estudi, reflexió i aprofundiment del model teòric i pràctic de les Intel·ligències Múltiples.

1, 2 i 3 de juliol, de 9 a 14 h. Barcelona.

COMUNICACIÓ INTERCULTURAL: UNA FINESTRA AL MÓN (Tancat)

CARME PADRÓ CABELLO. Dra. en Ciències de l'Educació

15 h.

Desenvolupar la competència comunicativa intercultural per donar respostes a les noves demandes de l'escola global, diversa i plural.

1, 2 i 3 de juliol, de 9 a 14 h.  Tarragona 

9, 10 i 13 de juliol, de 9 a 14h. Barcelona

GESTIÓ DE CONFLICTES: LA MEDIACIÓ ESCOLAR (Tancat)

MARTA MOZO LLUSIÀ. Pedagoga i Psicopedagoga

15 h.

Aproximació a la mediació escolar: conèixer els beneficis de la mediació en els centres educatius (secundària obligatòria).

6, 7 i 8 de juliol, de 9 a 14h. Barcelona

DETECCIÓ PRECOÇ A LES AULES (Tancat)

TATI CORTES MARCO. Psicopedagoga

15 h.

Orientar als professionals de l'àmbit educatiu, a detectar i actuar en casos de diagnòstic amb TEA, Asperger, Rett. Detecció precoç.

13, 14 i 15 de juliol, de 9 a 14 h. Girona 

20, 21 i 22 de juliol, de 9 a 14 h. Barcelona

ESTRATÈGIES PEDAGÒGIQUES PER A LA DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES (Tancat)

PILAR CASES MARTÍNEZ. Pedagoga

15 h.

Aporta coneixements sobre les estratègies pedagògiques per realitzar accions socioeducatives en l’àmbit escolar.

15, 16 i 17 de juliol, de 9:30 a 14:30 h.  Lleida 

23, 24 i 27 de juliol, de 9 a 14 h. Barcelona

DISLÈXIA (Tancat)

CRISTINA CASAS GREGORIO. Pedagoga

15 h.

Conèixer els conceptes teòrics de la lectoescriptura i de la dislèxia. Aprendre a fer avaluacions per arribar al diagnòstic.

14, 15 i 16 de juliol, de 9 a 14h. Barcelona

PEDAGOGIA I TEATRE DE L'OPRIMIT (Tancat)

CRISTINA PORTAL RUIZ. Pedagoga

3 h.

Sistema d’exercicis físics, jocs estètics, tècniques d’imatge i d’improvisació que ajuda a elaborar propostes i dotar-les d’un espai per a crear-les.

17 de juliol, de 9 a 12 h. Barcelona

EMPRENEDORIA: RECURSOS, EINES I DIFICULTATS (Tancat)

EVA FONT GARCÍA. Vocal d'Empresa

1 1/2 h.

ADREÇAT A COL·LEGIATS/DES. TALLER SENSE COST. 

Donar eines i recursos per conèixer les possibilitats professionals i intercanviar experiències i idees.

17 de juliol, de 12:30 a 14 h. Barcelona

LA TASCA DEL PEDAGOG (I PSICOPEDAGOG) COM A ORIENTADOR A SECUNDÀRIA (Tancat)

ÀNGEL CASAJÚS LACOSTA. Dr. en Pedagogia

15 h.

Apropament a la tasca de l'Orientador a Secundària: professor, orientador i assessor. Àmplia visió de la feina diària en cada àmbit.

28, 29 i 30 de juliol, de 9 a 14 h. Barcelona


PROGRAMACIÓ JUNY   -   ESCOLA D'ESTIU COPEC 2015


Data de publicació: 8/5/2015