INICI

Dia Internacional de la Joventut 2014

Col·legi de Pedagogs de Catalunya >  > Dia Internacional de la Joventut 2014<br>


El 1999 en la Resolució 54/120 l'Assemblea General de les Nacions Unides proclamava el 12 d’agost com el DIA INTERNACIONAL DE LA JOVENTUT, que enguany té com a lema “MENTAL HEALTH CARES” una alerta sobre la importància de promoure programes per a la detecció precoç, la prevenció, i la lluita contra l’estigmatització de la malaltia mental entre els joves.

Aquest és també un dia per recordar que l’educació i formació dels joves és una responsabilitat social compartida i que és el futur del país. En aquest sentit Toni Reig i Casassas, Director General de Joventut, anuncia la posada en marxa del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, iniciativa de la Comissió Europea que compta amb l’adhesió de 17 estats membres, entre ells l’espanyol.  Reig explica que l’objectiu és facilitar als joves l’accés a una feina d’acord amb la seva formació i/o ajudar-los a adquirir formació, competències i experiència per la incorporació al treball.

Caldrà esperar a conèixer el desplegament del programa per veure’n el seu valor afegit i en què es diferencia dels programes que, amb els mateixos objectius, s’han vingut desenvolupant sense que la manca de formació dels joves més vulnerables i la manca d’oportunitats per als joves més formats, hagin resolt aquesta problemàtica.

És necessari revisar el model pedagògic dels programes que tenen per objectiu facilitar el retorn al sistema educatiu, per aquells joves que no hagin assolit l’ESO, i els processos formatius professionalitzadors. Cal que els continguts siguin significatius per al noi i noia en un entorn que estimuli la curiositat, la creativitat i el descobriment, per a què el jove puguin experimentar i aplicar els coneixements que vagi assolint. Si no es varia l’entorn i el model d’aprenentatge serà difícil motivar al joves per a què tornin a reprendre uns estudis que han abandonat.  Per a promoure oportunitats als joves amb formació, els programes i les polítiques d’ocupació han de destinar recursos directes a les empreses per a què incorporin als joves formats, per a què, d'una banda, els joves puguin  desenvolupar tot el seu potencial i, d’altra, per a què es pugui retenir el valor preuat del talent.

Seguint les paraules del Director General, Toni Reig: “La definició i el disseny del sistema de Garantia Juvenil a Catalunya, com no podia ser d’altra manera, vol comptar amb la participació dels agents socials, de les entitats juvenils i dels ens locals. Només així, comptant amb la complicitat de tots els agents implicats i buscant un consens el més ampli possible, aconseguirem que el sistema de Garantia Juvenil a Catalunya esdevingui un programa veritablement eficaç i transformador.”

Aquesta és una molt bona notícia i esperem que, entre aquests agents, també es compti amb el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, que aplega als professionals de la pedagogia i la psicopedagogia especialistes en processos educatius i formatius, i que pot aportar molt des de la seva expertesa.


Data de publicació: 12/8/2014