INICI > Aula Pedagogia > Programació 2013

anterior

Juliol Pedagògic
Introducció a la Pedagogia Terapèutica
del 8 al 18 de juliol

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > Juliol Pedagògic<br><em>Introducció a la Pedagogia Terapèutica</em><br>del 8 al 18 de juliol 

INTRODUCCIÓ A LA PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

 

 >> Tramitat el Reconeixement al Departament d'Ensenyament com a Formació Permanent adreçada al Professorat.

 

>> Reconegut per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED): 2 crèdits L.C. / 1 ECTS 

 

>> Reconegut per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): 2 cr.

 

 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS

 

L'objectiu fonamental del Curs de Pedagogia Terapèutica és definir, situar i elaborar estratègies i tècniques d'intervenció en el marc de les dificultats de l'aprenentatge, oferint als professionals dels àmbits pedagògic, educatiu i clínic la possibilitat de revisar les variables implicades, els aspectes preventius, així com de diagnòstic i d'intervenció en dificultats de l'aprenentatge, tant en primera infància com a primària i secundària. L'objectiu del curs és donar una formació introductòria dins del camp de la pedagogia terapèutica als professionals de l'àmbit.

 

 

DESTINATARIS

 

Pedagogs/gues, psicopedagogs/gues, mestres i altres professionals que estiguin interessats en conèixer i aprofundir en els diferents processos maduratius, d’aprenentatge i de les dificultats i disfuncions dels mateixos. Al mateix temps s’impartiran les tècniques per diagnosticar-los, aprenent alhora com intervenir des de la pedagogia terapèutica.

 

 

PROGRAMA

  • Intervenció Terapèutica en discapacitats físiques, psíquiques i sensorials
  • Comunicació i llenguatge
  • Avaluació i Diagnòstic psicopedagògic
  • Intervenció primerenca 0-6 anys

1.- Intervenció Terapèutica en discapacitats físiques, psíquiques i sensorials

1.1 La intervenció educativa i discapacitat: del model de dèficit al de necessitats específiques de suport educatiu. Principis generals de la intervenció educativa en aquest àmbit.

1.2 Adaptacions i diversificació curricular: organització i models per atendre alumnes amb discapacitat.

1.3 La discapacitat física. Limitacions motores i sensorials.

1.4 Intervenció educativa i adaptacions curriculars amb alumnes amb dèficit visual.

1.5 Intervenció educativa i adaptacions curriculars amb alumnes amb dèficit auditiu.

1.6 La discapacitat psíquica. Tipus i intervenció educativa.

1.7 Estudi del TDAH. Característiques comportamentals i didàctiques del Dèficit. Intervenció dins de l’aula.

1.8 TDAH: didàctica en llengua i matemàtiques.

 

2.- Comunicació i llenguatge

2.1   La comunicació a través del llenguatge parlat.

2.2   La comunicació estructurada en forma de diàleg.

2.3   El llenguatge: els sistemes que formen el llenguatge verbal, la simbolització i l’abstracció, dificultats de llenguatge i estratègies afavoridores.

2.4   La parla: articulació, inicis de l’emissió sonora, com afavorir la parla

2.5   La percepció auditiva del llenguatge verbal

2.6   La veu

 

3.- Avaluació i diagnòstic psicopedagògic

3.1 Introducció en els aspectes neurològics que incideixen en els aprenentatges

      Procediments d’exploració

3.2 Psicomotricitat i aprenentatge

      Disfuncions

      Avaluació diagnòstica de la psicomotricitat.

      Intervenció

3.3 Desenvolupament del llenguatge i la lecto-escriptura

      Trastorns i disfuncions

      Procediments, tècniques  d’avaluació i diagnòstic

      Intervenció

3.4 Aprenentatge de les matemàtiques

      Dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques

      Procediments, tècniques  d’avaluació i diagnòstic

      Intervenció

3.5 Desenvolupament i aspectes conceptuals de l’atenció i memòria

      Alteracions de l’atenció i memòria

      Procediments, tècniques d’avaluació i diagnòstic

      Intervenció.

3.6 Desenvolupament de la motivació per aprendre

      Variables que incideixen en el desenvolupament de la motivació

      Procediments, tècniques d’avaluació i diagnòstic

      Intervenció.

 

4.- Intervenció Primerenca de 0 a 6 anys

4.1   Procediments d’atenció directa per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç –CDIAP.

4.2   Conèixer els processos evolutius  en la petita infància.

4.3   Considerar la importància de la intervenció de la pedagogia terapèutica en l’àmbit 0-6 anys.

4.4   Diagnòstic  interprofessional en CDIAP

Valoració del desenvolupament evolutiu: Detecció dels   signes de risc

Necessitat d’utilitzar un programa terapèutic.

Seguiment i assessorament familiar.

Coordinació interprofessional  transversal: treball en xarxa

Alta terapèutica i derivació

4.5   Iniciació a la intervenció terapèutica en retards del desenvolupament i en discapacitats

 

DOCENTS

  • Àngel Casajús LacostaPedagog i mestre. · Col·legiat 77 · Doctor en Didàctica i professor d’ensenyament Secundari i de la Universitat de Barcelona. 
  • Concepció Reig SansóPedagoga Terapeuta i logopeda · Col·legiada 526 · Diplomada en comunicació.
  • Milagros Valera SanzPedagoga Terapeuta i logopeda· Col·legiada 525· Experta en Intervenció educativa d’alumnes amb A.C. Intel·lectuals.
  • Marisa Garcia González. Pedagoga Terapeuta i logopeda. · Col·legiada 1136. · Coautora del protocol de valoració de la deglució infantil i madura, propietat del CLC (Col·legi de Logopedes de Catalunya).

 

METODOLOGIA - AVALUACIÓ

 

La metodologia i avaluació del curs serà de caràcter teòric-pràctic, posant èmfasi en la part d'intervenció educativa. Es fomentarà el treball en equip, portant a terme anàlisi de casos, a partir de situacions properes als participants.

 

L'avaluació serà inicial (punt de partida) - processual (assistència i participació) i final (procés d'ensenyament-aprenentatge).

 

Es lliurarà Certificat d'Assistència/Aprofitament als participants que assoleixin el 80% d'assistència. 

 

DURADA:

- 30 hores

 

DATES I HORARI:

 

Dates: del 8 al 18 de juliol de 2013

Horari: 8, 9 i 10 de 9 a 12 h. i 11, 12, 15, 16, 17 i 18 de 9 a 12:30 h.

 

LLOC:

  • Seu del COPEC a Barcelona - Av. Mistral 20 bis, ent. 2a.

 

PREU:

 

-          Col·legiats/des, estudiants associats/des180 €

-          No col·legiats/des: 225 €

-          Col·legiats/des dels col·legis professionals de la INTERCOL·LEGIAL: 200 € (inscripció: a núm. col·legiat/da indicar INTER)

-          Membres d'entitats amb conveni amb el COPEC: 200 € (inscripció: a núm. col·legiat/da indicar CON)

-          Estudiants universitaris no associats/des, aturats/des i jubilats/des: 200 € (inscripció: a núm. col·legiat/da indicar EST, ATUR o JUB) 

* Caldrà enviar document/carnet acreditatiu de la condició a formacio@pedagogs.cat

 

 

 

ORGANITZA
Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > Juliol Pedagògic<br><em>Introducció a la Pedagogia Terapèutica</em><br>del 8 al 18 de juliol
COL·LABORA
 VOCALIA DE SALUT  I VOCALIA D'EDUCACIÓ I DIVERSITAT
 

** Per a qualsevol dubte o aclariment, contactar amb Àngela Carrasco a formacio@pedagogs.cat, o al 93 217 77 99 de 12 a 14 i de 16 a 19 h. 

** La inscripció no es considera formalitzada fins que no s'hagi realitzat el pagament corresponent. Només es retornarà l'import de la inscripció per motius atribuïbles a l’organització.