INICI > Serveis col·legials > Mediació - Habilitació

Mediador/a: preguntes i respostes

Preguntes freqüents que puguin plantejar-se pedagogs/gues i psicopedagogs/gues habilitats/des mediadors/res o que es vulguin habilitar i formar part del registre de mediadors del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya.

 

PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES QUE VULGUIN HABILITAR-SE MEDIADOR/RES

 1) Quina és la legislació actual catalana mediació?

Normativa de Mediació >>>


2) Si vull formar-me en mediació i que a més pugui habilitar-me com a mediador/a davant el Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya, ¿quins cursos estan homologats per la llei actual?

Cursos homologats en mediació>>>


3) Quina és la formació mínima que es demana?

Tant continguts com durada mínima ho especifica l’ORDRE JUS/428/2012 amb els continguts bàsics de la formació: 

Formació comuna: mínim de 100 hores

Formació específica en mediació familiar: mínim de 60 hores

Formació específica en mediació en dret privat: mínim de 60 hores

S’acredita a través dels cursos homologats esmentats en l’apartat 2).

 

4) En quins registres em puc habilitar davant el Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya?

- Registre de mediadors de família

- Registre de mediadors de dret privat

S’acredita la formació bàsica i el/els mòduls específics corresponents a través dels cursos homologats esmentats en l’apartat 2.

 

5) Quins passos haig de fer per estar registrat/ada?

Si compleixes els requisits, i estàs col·legiat/ada al Col·legi de Pedagogs de Catalunya:

a) Has d’omplir el document del col·legi de petició d’habilitació corresponent: famíliar i/o dret privat:

Document de petició d’habilitació com a mediador/a familiar: Sol·licitud

Document de petició d’habilitació com a mediador/a en dret privat: Sol·licitud

b) Has d’aportar el diploma o certificat del curs homologat realitzat.

Si la documentació és correcte, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya fa les gestions necessàries per tal que t’habilitin i t’incorporin al registre corresponent.

 

6) Sóc PSICOPEDAGOG/PSICOPEDAGOGA. Vaig fer un màster o postgrau homologat en el seu moment pel Centre de mediació familiar. Puc acreditar-me?

Sí, en el cas que la formació estigui homologada d’acord amb la llei 1/2001: Formació homologada per la llei 1/2001

(La titulació de Psicopedagogia no estava prevista en la llei 1/2001. Amb la nova llei 15/2009 i el seu reglament qualsevol titulació universitària és vàlida).

Segueix els passos descrits en el punt 5).

 

7) Sóc PEDAGOG/PEDAGOGA. Vaig fer un màster o postgrau homologat en el seu moment pel Centre de mediació familiar. Puc acreditar-me?

Sí. El mateix que en el punt anterior.

 

PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES HABILITATS/DES I QUE CONSTEN AL REGISTRE

 8) Jo ja estic en el registre de persones mediadores familiars habilitades. Haig de fer alguna gestió per estar al registre de la nova llei?

No. Ja estàs incorporat/ada al registre de mediadors familiars. El que has de procurar és mantenir l’habilitació. Veure el següent punt.

 

9) Haig de fer quelcom per mantenir la meva habilitació?

Sí. Les persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya han d’actualitzar la seva formació específica en mediació acreditant una participació activa mínima de 40 hores biennals en seminaris, jornades i d’altres activitats de formació, docència, supervisió, investigació o publicacions sobre mediació.

 

10) Ja estic habilitat/ada com a mediador/a familiar. Voldria habilitar-me com a mediador/a en dret privat.

Si acredites la part comuna feta amb formació homologada d’acord amb la llei 1/2001 només caldrà fer la formació específica en dret privat, en qualsevol dels cursos homologats esmentats en el punt 2).

Si no pots acreditar la part comuna, hauràs de fer un dels cursos homologat esmentats. (Veure el punt 2).

 

11) No vull constar al registre.

Demana al Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya passar al registre de persones mediadores inactives. Sempre podràs tornar a demanar estar actiu/iva


Data de publicació: 2/4/2013