INICI > Aula Pedagogia > Programació 2012

anterior

Curs d'Estiu a Girona
Recursos i metodologies pedagògiques per potenciar i gestionar el temps

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > Curs d´Estiu a Girona<br><i>Recursos i metodologies pedagògiques per potenciar i gestionar el temps del lleure quotidià i inclusiu de la gent gran</i> Col·legi de Pedagogs de Catalunya > Aula Pedagogia > Curs d´Estiu a Girona<br><i>Recursos i metodologies pedagògiques per potenciar i gestionar el temps del lleure quotidià i inclusiu de la gent gran</i>

 

Presentació

La Universitat de Girona i el Col·legi de Pedagogs de Catalunya organitzen aquest curs d'estiu adreçat a professionals o a futurs professionals de l'àmbit biopsicosocial que treballin o vulguin treballar en la gerontologia, i a persones interessades en el món de la gent gran.

 

 

Objectius

  • Analitzar, dissenyar, implementar i avaluar recursos i metodologies pedagògiques concretes en entorns educatius que potencien  i gestionen el temps  del lleure  quotidià i inclusiu de la gent gran.
  • Saber com abordar actuacions educatives específiques en entorns educatius de l’àmbit del lleure, on participa gent gran. 
  • Potenciar la interrelació família i xarxa de professionals que intervenen en el món del lleure quotidià i inclusiu adreçat al col·lectiu de gent gran.
  • Aplicar, analitzar criteris i indicador d’avaluació de la praxis educativa reflexiva, en l’àmbit del lleure quotidià i inclusiu dirigit  a la gent gran.    

 

Programa

La finalitat d’aquest curs és reflexionar sobre la praxis educativa de l’atenció de les necessitats educatives de la gent gran, a partir de l’anàlisi de casos pràctics on es treballaran recursos i metodologies pedagògiques concretes que potencien i gestionen el temps del lleure quotidià i inclusiu d’aquest col·lectiu.

El curs està pensat perquè cada participant reflexioni sobre les seves competències professionals en aquest cap de treball, analitzant, dissenyant, implementant i avaluant recursos i metodologies pedagògiques concretes..

El curs finalitza amb l’elaboració d’un projecte, el qual te com a finalitat analitzar si l’alumnat ha assolit els objectius del curs.

 

Continguts

1.       La pedagogia del temps del lleure en el segle XXI. Característiques.

2.       Anàlisi de conceptes relacionats amb el temps del lleure quotidià i inclusiu de la gent gran: il·lusió, motivació, envelliment actiu, salut i qualitat de vida, agent social transformador de valors culturals, dret i deures de la gent gran, institucions publiques i privades que potencien i gestionen el temps del lleure dels ciutadans, etc.

3.       Competències professionals dels Pedagogs/gues i Psicopedagogs/gues en la potenciació i gestió del temps del lleure quotidià i inclusiu de la gent gran.

4.       Anàlisi, disseny, implementació i avaluació de recursos pedagògics que potencien i gestionen el temps del lleure quotidià i inclusiu de la gent gran: Jocs, recursos TAC, lectures quotidianes, projectes socioeducatius específics, jornades, seminaris, cursos, tallers didàctics.

5.       Anàlisi, disseny, implementació i avaluació de metodologies pedagògiques que potencien i gestionen el temps del lleure quotidià i inclusiu de la gent gran: Treball cooperatiu, dinàmiques de grup, pràctica educativa reflexiva.

6.       Reflexió d’actuacions educatives específiques en entorns educatius de l’àmbit del lleure,  on participa gent gran. 

7.       Potenciació de la interrelació família i xarxa de professionals que intervenen en el món del lleure quotidià i inclusiu adreçat al col·lectiu abans esmentat.

8.       Aplicació, anàlisi de criteris i indicador d’avaluació de la praxis educativa reflexiva, en l’àmbit del lleure quotidià i inclusiu dirigit  a la gent gran. 

PROJECTE: consisteix en elaborar i contextualitzar recursos pedagògics que potencien i gestionen el temps del lleure quotidià i inclusiu de la gent gran. Es pot realitzar individualment o en grup. S’ha d’entregar en format paper i on-line. S’exposarà últim dia de classe.

MATERIAL DIDÀCTIC: És lliurarà un dossier cloenda, on-line a tots els alumnes, amb bibliografia i webgrafia específica.

 

Avaluació - Metodologia

Metodologia participativa. Exposició teòrica i realització d’activitats pràctiques, amb la finalitat que els assistents al curs puguin assolir els objectius proposats. 

 

Els participants en aquest curs han de descobrir, redescobrir la importància del “saber fer” dins la professió i han d’aprendre de la pròpia o futura experiència.

 

És necessari assistir al 85% de les sessions i presentar - exposar el projecte amb tots els apartats proposats per poder assolir els objectius del curs.

 

Professorat del curs

Ma. Pilar Roca Uriol. Col·legiada 35 · Llicenciada en Pedagogia · Diplomada en Treball Social · Vocal i Coordinadora del Grup de Treball de Gent Gran del Col·legi de Pedagogs de Catalunya · Coautora del programa Socioeducatiu. “Temps per Viure: L’entorn i les emocions”. Registre de la Propietat Intel·lectual. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 2006. · Coautora del programa Socioeducatiu “ Escriptura Creativa: Màgia i Fantasia de les paraules”. Registre de la Propietat Intel·lectual. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 2012. · Actualment: Professora d’Ensenyament Secundari. Especialitat Orientació Educativa.

 

Coordinació del curs

Victoria Rodríguez Castán. Col·legiada 450 · Llicencidada en Pedagogia. Vocal de la Junta de Govern i representant del Col·legi de Pedagogs de Catalunya a Girona. Màster en Gestió de Projectes, Serveis Personals i Polítiques Educatives a l'Administració Local. · Màster en Lideratge de la Transformació Socioeducativa. · Col·laboradora docent a la UNED (Estudis de Pedagogia i Educació Social) i a l'Àrea d'Acció Social de la Fundació Pere Tarrés. · Membre de l’entitat TÉKHNE (Associació Catalana de tècnics i tècniques de l'educació en l'àmbit local) i d’ACEFIR (Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Recerca). · Actualment: Tècnica d'Educació de l'Ajuntament de Girona

 

Durada del curs: 20 hores

Lloc de realització: Facultat d'Educació i Psicologia - Campus Barri Vell - Universitat de Girona

Dates i horaris: Del 9 al 13 de juliol de 9:30 a 13:30h.

Preu:  85

 

Per a més informació, trucar al COPEC al 93 217 77 99, o enviar correu-e a formacio@pedagogs.cat